Keramické betlehemy

Keramické betlehemy

Katharina Richter-Kovarik

V Rakúskom národopisnom múzeu vo Viedni bol prostredníctvom výstavy slovenských keramických betlehemov v rokoch 2011 – 2012 prezentovaný projekt Tradície z hliny – cesty za poznaním keramického dedičstva, známy aj skratkou TRA-KER.

Projekt sa konal v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013. Jeho cieľom bolo oživenie záujmu verejnosti o jednu z najstarších remeselných tradícií, keramickú výrobu, úžitkovú či umeleckú, na oboch stranách slovensko-rakúskej hranice.

Výstava Keramické betlehemy zo Slovenska predstavuje jedinečnú kolekciu betlehemov pochádzajúcich zo slovenských múzeí a zo súkromných zbierok. Bola a ešte bude reinštalovaná vo viacerých európskych múzeách.

Koncept výstavy vypracovala Katharina Richter-Kovarik spolu s kurátorkou keramickej zbierky Rakúskeho národopisného múzea Claudiou Peschel-Wacha. Výstava približuje čaro udalosti Svätej noci prostredníctvom 24 keramických betlehemov. Betlehemy pochádzajú z rúk nielen známych majstrov, ako sú národní umelci Ferdiš Kostka a Ignác Bizmayer, ale aj súčasných majstrov ľudovej umeleckej výroby, ako Jozef Franko, Drahoslav Chalány, Marián Liška a Kornélia Pussová.

ÚĽUV