Ažúrové a prelamované tkaniny

Ažúrové a prelamované tkaniny

Ivana Tinesová

Domáca výroba tkanín zaznamenala na Slovensku rozkvet v 18. a 19. storočí. Kým na západnom a strednom Slovensku zohrala v ich výzdobe veľkú úlohu čipka a výšivka, na východnom Slovensku sa tieto techniky málo rozvinuli. Pre toto územie boli charakteristické ozdobne tkané textílie, vďaka ktorým sa východné Slovensko stalo významnou tkáčskou oblasťou. Na celom východnom Slovensku, najmä v okolí Vranova nad Topľou, Prešova a Trebišova boli ešte donedávna rozšírené tzv. ažúrová a prelamovaná väzba.
Na pôvodnú tvorbu prelamovaných a ažúrových tkanín nadviazali už v 60. rokoch výtvarníci ÚĽUV-u a obe techniky postupne využili pri tvorbe návrhov stolových textílií vhodných na každodennú aj slávnostnú príležitosť. Návrhy realizovalo niekoľko kvalitných tkáčok z východného Slovenska. V súčasnosti sa výrobe úžitkových tkanín pre bytový interiér s ažúrovými a prelamovanými vzormi venujú Mária Tomisová z Družstevnej pri Hornáde a Amália Schönová z Čierneho Balogu, obe majsterky ľudovej umeleckej výroby v odvetví tkania.

ÚĽUV