O knihe AHA

O knihe AHA

Eva Ševčíková

Pred časom sme na stránkach RUD publikovali rozhovor s mladým grafickým dizajnérom Tomášom Kompaníkom o jeho autorskej knihe AHA, v ktorej sebe vlastným spôsobom spracoval tému slovenskej výšivky. Kniha vznikla ako diplomová práca v ateliéri grafického dizajnu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a stala sa mimoriadne oceňovaným študentským projektom. Po dvoch rokoch usilovnej práce sa autorovi podarilo knihu vydať a koncom septembra 2014 slávnostne uviesť do života. Prevedenie knihy bolo technicky náročné ale nie nemožné. Kniha je oproti prvotnej diplomovej práci trochu zmenená, vylepšená, štruktúrovanejšia, sú jemne pozmenené farby, kompozície a upravené texty. Pribudol aj anglický preklad pre zahraničné publikum.

ÚĽUV