Aby opäť čisté bolo…

Aby opäť čisté bolo…

Eva Ševčíková

Starostlivosť o širokú paletu materiálov, ktoré sú obsiahnuté v ľudových odevoch, si vyžaduje nielen zručnosť, ale aj mnohé vedomosti. Nevhodne zvoleným alebo vykonaným postupom sa totiž môžu nenávratne poškodiť. O úskaliach, ktoré sprevádza ich odborné ošetrovanie, nám porozprávala reštaurátorka Múzea ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) v Stupave Mgr. art. Monika Hanečková – Popovičová, ktorá do múzea nastúpila ešte ako študentka a ako prvý zamestnanec konzervátorskej dielne mala na starosti jej vybavenie a následné uvedenie do života.

Odborná starostlivosť o tradičný odev a textílie v podobe špecializovaného konzervátorského pracoviska nie je v prostredí slovenských múzeí bežným štandardom. Ide o veľmi náročnú materiálovú skupinu s vlastnými špecifikami. V tom našom Monika čistí a dáva vynovený vzhľad partám, rukávcom, rôznym častiam tradičného odevu, ale aj iným textíliám.

ÚĽUV