Majstri majoliky dnes II.

Majstri majoliky dnes II.

Eva Ševčíková

Príbeh majoliky trvá na území Slovenska už viac ako štyri storočia. Tento špecifický druh keramiky sa líši od iných vyššou kvalitou črepu i glazúr, svietivosťou a pestrosťou farieb a dekoru. Najstaršie obdobie u nás je zviazané s habánmi, ktorým vďačíme nielen za znalosť technológie, ale aj za krásne tvary a dekoratívne motívy. Táto produkcia si neskôr našla nasledovníkov v radoch domácich majstrov a ich produkcia sa postupne uplatnila v ľudových vrstvách spoločnosti. Živú tradíciu majoliky na Slovensku stále udržiavajú viacerí odchovanci keramickej školy, ktorá celé desaťročia pôsobila pri výrobnom družstve v Modre, neskôr v Pezinku. V 90. rokoch 20. storočia vzniklo pomerne veľké množstvo samostatných keramických dielní a dopyt po keramike bol veľký, nielen na domácom poli ale aj na zahraničných trhoch. Článok ďalej predstavuje vybraných súčasných výrobcov keramiky a približuje ich tvorbu, jej pekné stránky ale aj úskalia.

ÚĽUV