V hlavnej úlohe vlna

V hlavnej úlohe vlna

Michaela Škodová

Myšlienka pripraviť výstavu Vlnenie je reakciou na postupné vymieranie posledných spracovateľov vlny v našich podmienkach. ÚĽUV preto v rokoch 2017 a 2018 organizuje viacero podujatí, ktorých cieľom je predstaviť vlnu ako všestranne využiteľný materiál: výskumné úlohy, aktív výrobcov, workshopy a podobne. Chce tak oživiť záujem o spracúvanie vlny zo strany súčasných výrobcov a výtvarníkov. Snahou autoriek výstavy Libuše Jaďuďovej a Michaely Škodovej je zvýšiť povedomie verejnosti o vlne, o remeslách, ktoré ju používajú, o technikách jej spracovania. Tiež venujú pozornosť ÚĽUV- u a jeho vkladu do odevnej tvorby a do výroby úžitkových predmetov z vlny. Predstavujú aj niektorých súčasných výrobcov. Predstavujú i práce študentov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave a Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Výstava Vlnenie prebieha v priestoroch Galérie ÚĽUV-u na Obchodnej ulici v Bratislave do 14. februára 2018.

ÚĽUV