Výšivka vlnenou priadzou z južného Maďarska

Výšivka vlnenou priadzou z južného Maďarska

Anna Illésová

V tradičnej maďarskej roľníckej kultúre mohlo vyšívanie domácej textilnej látky vlnenou priadzou vzniknúť vďaka veľmi rozšírenému chovu oviec. Významnú skupinu výšiviek vlnou tvoria práce z južných oblastí Maďarska. Rozlišujeme tu dva základné typy: výšivku podľa predkresleného vzoru a podľa počítaných nití. Zdobili sa ňou okraje vankúšov a ozdobné uteráky, ktoré sa nachádzali v takzvanej parádnej prednej izbe. Tieto výšivky v súčasnosti slúžia dnes ľudovým umelcom ako zdroj inšpirácie. Staré motívy oživujú na bytových textíliách aj na odevoch. V súlade s novými, zmenenými funkciami výzdoby sa mení skladba motívov, ale priadza, jednotlivé motívy a stehy ostávajú zachované. Z pokladnice motívov, ktoré sa nachádzajú v zbierkach múzeí, v literatúre i v súkromných zbierkach, rady čerpajú aj vyšívačky z iných oblastí Maďarska.

ÚĽUV