Encyklopédia

Databáza poskytuje podrobný prierez najvýznamnejšími tradičnými remeslami a domáckymi výrobami, ktoré našli miesto aj v ÚĽUV-e. Historické súvislosti, prehľad výrobkov, priblíženie technológií výroby približujú najlepší slovenskí odborníci na danú oblasť.

ÚĽUV