Digitálna knižnica

Digitálna knižnica Knižnice ÚĽUV predstavuje samostatnú zbierku dokumentov knižnice v elektronickej podobe. Sprístupňuje staršie publikácie z oblasti tradičnej ľudovej umeleckej výroby, ľudového umenia a etnografie.

Majstri nového milénia (MIKOLAJ, Tomáš. 2020)

Detva (MEDVECKÝ, Karel A.)

Slovenské vyšívání lidové (SOCHÁŇ, Pavel)
Slovenské vyšívání lidové
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 16 MB)

Slovenská majolika (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Slovenská majolika. In: Slovenská čítanka. Praha: Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 454-460)

Kožuchy (Joža Uprka)

Kroje lidu slovenského (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Kroje lidu slovenského. In: Slovenská čítanka. Praha: Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 460-479)

Lidový průmysl na Slovensku (MEDVECKÝ, Karel. 1918. Lidový průmysl na Slovensku. Praha: Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 492-510)
Lidový průmysl na Slovensku
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 23 MB)

Národní kroje slovanské (Adolf Liebscher)

Slovenská čítanka

Slovenské obrázky I., II. (Karel Kálal)
Slovenské obrázky I., II.
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 34 MB)

Lidové kroje československé (Josef Kazimour)
Lidové kroje československé
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 14 MB)

Podvinky – vzory díla krajky a krajkářství lidu slovanského (Regina Bíbová)
Podvinky – vzory díla krajky a krajkářství lidu slovanského
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 14 MB)

Domový prumysl pro spotřebu krojovou (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Domový prumysl pro spotřebu krojovou. In: Slovenská čítanka. Praha: Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 488-491)
Domový prumysl pro spotřebu krojovou
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 5 MB)

Slovenské ľudové vzory zo štyroch krajov Slovenska (Drahotína Križko-Kardossová)
Slovenské ľudové vzory zo štyroch krajov Slovenska
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 13 MB)

Slovenské národnie ornamenty (Pavel B. Socháň)
Slovenské národnie ornamenty
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 36 MB)

Vzory vyšívání lidu slovanského na Moravě (Berta Sojková)
Vzory vyšívání lidu slovanského na Moravě
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 12 MB)

Slovácké vyšívání stehem křižikovým a vrkůčkovým (Josef Šíma)
Slovácké vyšívání stehem křižikovým a vrkůčkovým
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 15 MB)

Sbírka předloh Moravského a Uhersko – Slovenského ornamentu (Ondrej Pisch)
Sbírka předloh Moravského a Uhersko – Slovenského ornamentu
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 9 MB)

Studie výšiviek lidových z Čech, Moravy a Uher. Slovenska: sbírka kreseb ku poznání našeho lidového ornamentu výšivkového
Studie výšiviek lidových z Čech, Moravy a Uher. Slovenska
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 24 MB)

Lidový kroj v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (Renáta Tyršová)
Lidový kroj v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 21 MB)

Vzorník krížikavého vyšívania ľudového v Honte na Slovensku (Drahotína Križko-Kardossová)
Vzorník krížikavého vyšívania ľudového v Honte na Slovensku
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 12 MB)

Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku (Marie A. Smolková, Regina Bíbová)
Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku
Zobraziť knihu v PDF verzii (PDF, 93 MB)

ÚĽUV