Digitálna knižnica

Digitálna knižnica

Digitálna knižnica Knižnice ÚĽUV predstavuje samostatnú zbierku dokumentov knižnice v elektronickej podobe. Sprístupňuje staršie publikácie z oblasti tradičnej ľudovej umeleckej výroby, ľudového umenia a etnografie.

Majstri nového milénia (MIKOLAJ, Tomáš. 2020)
Majstri nového milénia
Slovenská majolika (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Slovenská majolika. In: Slovenská čítanka. Praha: Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 454-460)
Slovenská majolika
Kožuchy (Joža Uprka)
Kožuchy
Podvinky – vzory díla krajky a krajkářství lidu slovanského (Regina Bíbová)
Podvinky – vzory díla krajky a krajkářství lidu slovanského
Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku (Marie A. Smolková, Regina Bíbová)
Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uh. Slovensku
Domový prumysl pro spotřebu krojovou (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Domový prumysl pro spotřebu krojovou. In: Slovenská čítanka. Praha: Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 488-491)
Domový prumysl pro spotřebu krojovou
Kroje lidu slovenského (SOCHÁŇ, Pavel. 1918. Kroje lidu slovenského. In: Slovenská čítanka. Praha: Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 460-479)
Kroje lidu slovenského
Lidový průmysl na Slovensku (MEDVECKÝ, Karel. 1918. Lidový průmysl na Slovensku. Praha: Emil Šolc Moravsko-slezská Beseda, 1918, s. 492-510)
Lidový průmysl na Slovensku
Slovenské ľudové vzory zo štyroch krajov Slovenska (Drahotína Križko-Kardossová)
Slovenské ľudové vzory zo štyroch krajov Slovenska
Slovenské národnie ornamenty (Pavel B. Socháň)
Slovenské národnie ornamenty
Sbírka předloh Moravského a Uhersko – Slovenského ornamentu (Ondrej Pisch)
Sbírka předloh Moravského a Uhersko – Slovenského ornamentu
Vzory vyšívání lidu slovanského na Moravě (Berta Sojková)
Vzory vyšívání lidu slovanského na Moravě
Slovácké vyšívání stehem křižikovým a vrkůčkovým (Josef Šíma)
Slovácké vyšívání stehem křižikovým a vrkůčkovým
Studie výšiviek lidových z Čech, Moravy a Uher. Slovenska: sbírka kreseb ku poznání našeho lidového ornamentu výšivkového
Studie výšiviek lidových z Čech, Moravy a Uher. Slovenska
Národní kroje slovanské (Adolf Liebscher)
Národní kroje slovanské
Slovenská čítanka
Slovenská čítanka
Slovenské obrázky I., II. (Karel Kálal)
Slovenské obrázky I., II.
Lidové kroje československé (Josef Kazimour)
Lidové kroje československé
Lidový kroj v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (Renáta Tyršová)
Lidový kroj v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku
Vzorník krížikavého vyšívania ľudového v Honte na Slovensku (Drahotína Križko-Kardossová)
Vzorník krížikavého vyšívania ľudového v Honte na Slovensku
ÚĽUV