Cenník služieb Knižnice ÚĽUV

Cenník služieb Knižnice ÚĽUV
Poplatok za vystavenie čitateľského preukazu
zamestnanci ÚĽUV, lektori Školy remesiel 0 €
študenti, dôchodcovia, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, členovia klubov RCR 1,50 €
ostatní používatelia 3 €
poplatok za vystavenie nového čitateľského preukazu v prípade straty preukazu 1,50 €
Aktivácia čitateľského preukazu na 1 rok
zamestnanci ÚĽUV, lektori Školy remesiel 0 €
študenti, dôchodcovia, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, členovia klubov RCR 1 €
ostatní používatelia 2 €
Prezenčné štúdium návštevníkov kurzov Školy remesiel po dobu trvania kurzu 0 €
Aktivácia čitateľského preukazu na dobu 30 dní (prezenčné štúdium) 0,50 €
Rešerše z elektronických informačných zdrojov
základný poplatok 1,50 €
poplatok za každý jeden záznam 0,03 €
Zhotovenie xerografických kópií
1 strana A4 čiernobiela 0,05 €
1 strana A4 farebná 0,15 €
1 strana A3 čiernobiela (čakacia lehota 1 deň) 0,10 €
1 strana A3 farebná (čakacia lehota 1 deň) 0,30 €
Skenovanie
1 strana (skenovanie s obsluhou) 0,10 €
tlačená kópia (za 1 stranu) 0,10 €
samoobslužné skenovanie do počtu 20 strán pri 1 návšteve zdarma
Poplatky za omeškanie vrátenia a poškodenie knižničného dokumentu
prekročenie doby zapožičania za každý knižničný dokument a za každý deň po uplynutí doby zapožičania 0,10 €
riaditeľská upomienka (doporučená zásielka) 10 €
pokus o zmier (doporučená zásielka) 25 €
poškodenie čiarového kódu knižničného dokumentu 0,50 €
strata alebo poškodenie vypožičaného dokumentu (viď Článok 15 Knižničného a výpožičného poriadku)
Medziknižničná výpožičná služba
papierová alebo digitálna kópia (podľa formátu a farby) 0,05 – 0,30 €
ak žiadaná knižnica vyúčtuje poplatky spojené s MVS, vyúčtovanú sumu platí žiadateľ MVS
prekročenie doby zapožičania žiadajúcej knižnice (za 1 deň a 1 exemplár) 0,10 €
ÚĽUV