Cenník služieb Knižnice ÚĽUV

Cenník služieb Knižnice ÚĽUV

Poplatok za vystavenie čitateľského preukazu

Aktivácia čitateľského preukazu na 1 rok

Prezenčné štúdium návštevníkov kurzov Školy remesiel po dobu trvania kurzu

Aktivácia čitateľského preukazu na dobu 30 dní (prezenčné štúdium)

Rešerše z elektronických informačných zdrojov

Zhotovenie xerografických kópií

Skenovanie

Poplatky za omeškanie vrátenia a poškodenie knižničného dokumentu

Medziknižničná výpožičná služba

ÚĽUV