Činnosť múzea

Činnosť múzea

Poslaním múzea je vytvárať prostredníctvom odbornej, vedeckej a dokumentačnej činnosti predmetovú, textovú a obrazovú dokumentáciu minulej i súčasnej ľudovej umeleckej výroby. Múzeum spravuje tri fondy – zbierkový, dokumentačný a pracovný.

Zbierkový fond

Zbierkový fond múzea tvoria zbierky naprieč všetkými materiálovými skupinami a remeslami. Najväčšie zastúpenie má ľudový odev a bytový textil. Ďalšie zbierky tvorí keramika, predmety z dreva, kovu, kože či prírodných pletív a i. Samostatnú zbierku predstavujú predmety ocenené v súťaži Kruhy na vode, ktorú od roku 2000 bienálne organizuje ÚĽUV. Unikátna je zbierka kolorovaných kresieb ľudového odevu výtvarníčky Viery Škrábalovej a vzorkovníkov z dielní modrotlačiarskych majstrov Jána Mudrončíka z Ružomberka, Stanislava Trnku z Púchova a Milana Lilgeho z Martina. Prevažná časť zbierok a dokumentácie pochádza z terénnych výskumov a ďalšej odbornej práce zamestnancov Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Zastúpené sú aj diela výrobcov, ktorým bol udelený titul majstra ľudovej umeleckej výroby.

Dokumentačný fond

Dokumentačný fond tvorí fotoarchív, videotéka, výskumné správy a krojová dokumentácia. Fotoarchív pozostáva z cca 100 000 kusov negatívov, diapozitívov, fotografií a dokumentačných kariet. Obsahujú zábery z rôznych oblastí tradičnej a súčasnej ľudovej umeleckej výroby, dokumentujú výrobný sortiment ÚĽUV- u a rozličné podujatia organizované ÚĽUV-om. Obzvlášť cenné sú vzorkovníky textilných techník a materiálov, ktoré sú jedinečným dokladom materiálovej a remeselnej rozmanitosti  tradičného odevu na Slovensku.

Pracovný fond

Pracovný fond je najmladší z fondov a tvoria ho predmety určené predovšetkým na manipulačnú a edukačnú činnosť. Materiálovo sú v ňom zastúpené textil, drevo, kov či koža.

Múzeum ĽUV umožňuje štúdium svojich zbierok a dokumentov prezenčnou formou záujemcom z radov odbornej i laickej verejnosti. Predmetom štúdia môžu byť informácie z odbornej evidencie, digitálne obrazové záznamy a predmety patriace do fondov, ak to ich stav umožňuje. Na komerčné využitie poskytuje múzeum pramene len po uzatvorení zmluvy.

V prípade záujmu o štúdium vyplňte žiadosť a pošlite ju do múzea poštou alebo e-mailom na adresu zuzana.danihelova@uluv.sk.

ÚĽUV