Tradičný odev Slovenska

Garantom starostlivosti o zachovanie a obnovu tradičného odevu na Slovensku bol od roku 1945 ÚĽUV. Potreba zabezpečenia a zachovania technických podkladov na ušitie tradičného odevu – strihy, vzory výzdoby, popisy súčiastok, zmeny v nosení jednotlivých súčiastok – vyplývala z viacerých faktorov. Medzi najzásadnejšie patrili jednak potreby rozvíjajúcich sa folklórnych súborov, ktoré potrebovali na svoju činnosť tradičný odev ako javiskový kostým, a jednak krojová akcia, ktorá vznikla na pôde národopisnej sekcie Zemskej kultúrnej rady pri Zemskom národnom výbore v Brne. Vyvstávajúce úlohy sa dali splniť len výskumom priamo v teréne.
Viac informácií o výskume tradičného odevu

Lokalita Down
Muž - druhy odevu Down

Muž - súčiastky odevu Down

Žena - druhy odevu DownŽena - súčiastky odevu Down
ÚĽUV