Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2020

Ciele kvality ÚĽUV-u na rok 2020
  1. Zabezpečiť celoročnú prezentáciu 75. výrobca výročia založenia ÚĽUV a 30. výročia festivalu Dni majstrov (prezentácia remesiel a výrobcov cez aktivity ÚĽUV)
    Z: všetky riadiace úseky
    T: 31.12.2020
  2. Zabezpečiť sťahovanie Múzea ÚĽUV a knižnice do nových priestorov v z mysle požiadavky Ministerstva kultúry SR – 1. etapa (zmluvy, opravy, rekonštrukcie, a pod.) …
    Z: riaditelia HS, EÚ a Múzea ÚĽUV
    31.12.2020
ÚĽUV