Dizajn z prírody

Dizajn z prírody
Termín
pondelok – piatok, 03.02.2023 - 13.04.2023, 13.00 – 17.00 hod.
Miesto
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
Adresa
Mäsiarska 52, Košice
Zobraziť na mape
Kontakt
vystavy@uluv.sk
Vstupné
zdarma

Výstava Dizajn z prírody je ďalšou prehliadkou aktuálnych semestrálnych prác študentov ateliéru Inovácia v priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach. Ateliér Inovácia založil v roku 2005 Tibor Uhrín a funguje v rámci Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Fakulta umení TUKE). Spomedzi početných absolventov ateliéru niektorí dnes už pôsobia na Katedre dizajnu aj pedagogicky (Pavol Capik, Mária Bujňáková). Na výučbe sa v súčasnosti podieľa aj doktorand Patrik Knoblich.

Názov výstavy: Dizajn z prírody
Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Mäsiarska 52, 040 01 Košice
Trvanie výstavy: 3. 2. – 13. 4. 2023
Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 13.00 do 17.00 hod.
Kurátor výstavy: prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Pre zimný semester akademického roku 2022/2023 pedagógovia ateliéru akcentovali jednu z tém na prírodné materiály, ktoré si študent mohol buď zaobstarať priamo z prírody, alebo použiť prírodný odpad z domácnosti. Výsledný dizajn mohol kombinovať zvolený prírodný materiál s iným ekologickým materiálom alebo povrchovou úpravou.

Kurátor Tibor Uhrín sa k prácam študentov vyjadril: „Naším cieľom bolo vyprovokovať kreativitu študentov aj pri takomto ‚drastickom‘ obmedzení použitia výtvarných prostriedkov. Už výber suroviny na výrobu úžitkového objektu nedovoľuje použiť existujúcu škálu technológií, ale núti študentov hľadať možnosti skôr v tradičnom domáckom spracovaní materiálu. Na výstave sú predstavené produkty, ktoré by sa na prvý pohľad ani nemuseli spájať s pojmom dizajn alebo remeselný dizajn. Sú to experimenty, skúšky, pokusy či návody, ako by mohol niečo vytvoriť aj výtvarne neškolený remeselník v domácich podmienkach. Na prvý pohľad sa možno zdá, že podobné experimentovanie je zbytočné a kontraproduktívne. Veď v ponuke obchodných sietí sú omnoho užitočnejšie a cenovo dostupnejšie veci vyrobené zo syntetických materiálov. Niekto však môže mať radosť z produktu, ktorý si sám vyrobí bez zanechania väčšej uhlíkovej stopy. A takýto produkt môže tiež osloviť povedomie užívateľov, ktorí sa už ďalej nechcú podieľať na devastácii životného prostredia. Už teraz môže byť na dizajn v čase krízy neskoro. Z tohto dôvodu budú témy z oblasti udržateľného dizajnu v ateliéri Inovácia čoraz častejšie.“

Na výstave predstavia svoje práce študenti Radoslav Bielek, Matej Oleš, Veronika Gorausová, Oleksandra Ševčuk, Hannah Čekovská, Ema Lujza Juríčková, Tamara Kovaľová, Barbora Kuchárová, Martina Schmiesterová, Alexandra Sokoliová, Michaela Soroková, Patrícia Palúšková, Alina Lyba a Stefánia Kissová.

Galéria podujatia

Ďalšie podujatia

Workshop pletenia z lubov
Podujatia
Workshop pletenia z lubov
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
29.03.2023 - 31.03.2023
Kyjatické inšpirácie
Výstavy
Kyjatické inšpirácie
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
05.04.2023 - 04.06.2023
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Iné novinky
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV Bratislava, Banská Bystrica, Košice
12.04.2023 - 12.04.2023
Veľká noc s ÚĽUV-om
Podujatia
Veľká noc s ÚĽUV-om
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.03.2023 - 04.04.2023
Ponuka kurzov na jarný trimester
Iné novinky
Ponuka kurzov na jarný trimester
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
03.04.2023 - 26.06.2023
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Výstavy
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Galéria ÚĽUV Košice
11.11.2022 - 31.03.2023
Kruhy na vode 2022
Výstavy
Kruhy na vode 2022
Galéria ÚĽUV Bratislava
25.11.2022 - 31.03.2023
ÚĽUV