Dotazník pre spotrebiteľov remesla

Dotazník pre spotrebiteľov remesla
Termín
17.02.2023 - 28.02.2023,
Miesto
ÚĽUV

Európska organizácia pre tradičné remeslá WORLD CRAFT COUNCIL EUROPE vyzýva podporovateľov tradičného remesla k participácii na štúdii s názvom EURÓPSKY TRH REMESIEL. Jednou z oslovených krajín je cez ÚĽUV aj Slovensko.

Iniciatíva má za cieľ posilniť európsky sektor remesiel a zvýšiť povedomie o remeslách ako kľúčovej zložke súčasnej európskej kultúry, spoločnosti a hospodárstva.

Výsledkom bude dokument o dynamike a osobitostiach súčasných tradičných remesiel, ktorý objasní rozsah, povahu a perspektívy tohto sektora v Európe a vyzve na súčinnosť pri ich praktickom riešení aj zodpovedné inštitúcie. Úspešné zavŕšenie štúdie bude na prospech aj slovenským tvorcom v oblasti tradičných remesiel.

Prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka pre spotrebiteľov remesla v termíne do 28. februára 2023: Dotazník pre spotrebiteľov remesla

Ďalšie podujatia

Koleso, koleso, okolesilo si sa
Výstavy
Koleso, koleso, okolesilo si sa
Východoslovenské múzeum v Košiciach – Dom remesiel
30.01.2024 - 28.04.2024
Kresba v priestore
Výstavy
Kresba v priestore
Dizajn štúdio ÚĽUV
14.03.2024 - 31.05.2024
KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka
Výstavy
KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
27.04.2024 - 26.06.2024
ÚĽUV