Identita.sk

Identita.sk
Termín
pondelok – sobota, 12.11.2021 - 28.02.2022, 13.00 – 18.00 hod.
Miesto
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
Adresa
Dobrovičova 13, Bratislava
Zobraziť na mape
Vstup
zdarma

ÚĽUV v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave otvára výstavu s názvom Identita.sk. Prezentuje tradície našej materiálnej kultúry a prostredníctvom ilustrovaných príkladov zároveň rôzne prístupy a kreatívne stratégie, ktorými sa regionálne prvky môžu transformovať alebo adaptovať do súčasného života. Túto zaujímavú a nezvyčajnú výstavu si bude možné pozrieť v obnovenom priestore Dizajn štúdia ÚĽUV na Dobrovičovej 13 v Bratislave už od 12. novembra 2021.

Výstavu tvoria výrobky vytvorené profesionálmi a študentmi v spolupráci s miestnymi remeselníkmi. Ukazuje príklady dobrej praxe s cieľom prispieť k udržateľnému rozvoju v oblasti remesla a dizajnu, tradičného staviteľstva, aktivizmu, regionálneho kultúrneho diania, poľnohospodárstva a stravovania.

„Výstava Identita.sk napĺňa hneď dve z nových vízií ÚĽUV-u. Návštevníkom jednak približuje súčasné prvky tradičnej regionálnej materiálnej kultúry, ktoré čakajú na výtvarné zhodnotenie v novej podobe. A zároveň je výsledkom otvoreného dialógu medzi inštitúciami, ktorý sa snaží o zblíženie vedcov, dizajnérov a majstrov výrobcov s cieľom využitia ich jedinečných vedomostí pre budúcnosť umeleckého remesla,“ povedala k výstave generálna riaditeľka ÚĽUV-u Eva Ševčíková.

Výstava je prezentáciou výstupov interdisciplinárneho projektu APVV 16-0567 Identita SK – spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied, ktorú Fakulta architektúry a dizajnu STU riešila s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho hlavným cieľom bolo zmapovať a zdokumentovať vo vybraných regiónoch Slovenska to, čo je z tradičnej materiálnej kultúry na Slovensku živé, a zároveň poukázať na súčasné formy a možnosti prepojenia týchto prvkov s moderným dizajnom v kontexte s konkurencieschopnými technológiami a potenciálom udržateľného regionálneho rozvoja.

Ambíciou výstavy je predstaviť výstupy projektu, poukázať na tvorivý proces premeny a inšpirácie prvkami tradičnej materiálnej kultúry. V rámci architektúry prezentovať príklady dobrej praxe a inšpirovať návštevníkov pri revitalizácii pôvodnej ľudovej architektúry, priniesť komplexnú ukážku fungovania remesla v súčasnosti i minulosti a jeho možností v budúcnosti. V oblasti tradičnej materiálnej kultúry, ako dôležitej súčasti kultúrneho dedičstva, boli zmapované podujatia, aktivisti, organizácie a inštitúcie. V oblasti stravovania a tradičnej kuchyne, ktorá je silným prejavom regionálnej identity zas regionálne potraviny a jedlá, ich pôvod a súčasné podoby, ako aj rituály servírovania. V oblasti tradičného poľnohospodárstva boli predmetom výskumu jeho pôvodné a súčasné formy, najmä v nadväznosti na ich potenciál pre ekologické formy turizmu.

Dôležitou súčasťou projektu bolo preskúmanie súvislosti tradičnej kultúry a wellbeingu a udržateľnosti v regiónoch, ako aj organizovanie odborných podujatí pre medziodborovú výmenu poznatkov a ďalšiu spoluprácu.

Výsledky tohto výskumného projektu budú publikované monograficky a prezentované na odborných a osvetových fórach. Viac informácií o jeho výstupoch je k dispozícii na webovej stránke projektidentita.sk.

Galéria podujatia

ÚĽUV