Kruhy na vode

Kruhy na vode
Termín
01.01.2024 - 30.06.2024,
Miesto
ÚĽUV

Medzinárodná súťaž dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode je platformou na konfrontáciu nových diel hľadajúcich inšpirácie v tradičných remeslách. Zmyslom súťaže je rozvíjať dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní aj inováciách v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne. ÚĽUV vychádza z presvedčenia, že dizajn orientovaný na remeslo, vyzdvihujúci kultúru ručnej výroby úžitkových i dekoratívnych predmetov, je hybnou silou inovácií aj pre oblasť tradičnej remeselnej výroby.

Témy a kategórie aktuálneho ročníka bienálnej súťaže zverejňuje ÚĽUV na webovej stránke. Štatút a súťažné podmienky obsahujú kritériá na prihlásenie i hodnotenie prác a termíny vrátane verejnej prezentácie výsledkov súťaže. Do otvorenej výzvy, ktorá podporuje a prepája prax ručnej výroby so súčasnými dizajnérskymi prístupmi, môžu svoje diela prihlásiť profesionálni dizajnéri, výtvarníci aj tradiční výrobcovia umeleckoremeselných produktov. Rovnako dôležité je podporovať dizajnérov už v štádiu ich profesionálneho formovania v školách, aby nadobudli cenné skúsenosti v kontakte a spolupráci s remeslom a osobnosťami spomedzi remeselníkov, preto súťaž poskytuje priestor aj študentom vysokých a stredných škôl s umeleckým zameraním.

Aktuálna súťaž

Archív

Ďalšie podujatia

Prázdniny s remeslom
Iné novinky
Prázdniny s remeslom
RCR ÚĽUV
11.04.2024 - 23.08.2024
Ľanové kreácie
Podujatia
Ľanové kreácie
Kokava nad Rimavicou
14.06.2024 - 16.06.2024
KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka
Výstavy
KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
27.04.2024 - 26.06.2024
Ľanovo nanovo
Výstavy
Ľanovo nanovo
RCR ÚĽUV Košice
18.05.2024 - 28.06.2024
ÚĽUV