Médium Textilu | Koexistencia dvoch svetov

Médium Textilu | Koexistencia dvoch svetov
Termín
pondelok – piatok, 08.06.2022 - 05.09.2022, 13.00 – 18.00 hod.
Miesto
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
Adresa
Dobrovičova 13, Bratislava
Zobraziť na mape
Kontakt
dizajnstudio@uluv.sk
Vstupné
zdarma

Dve polohy textilu, ktoré reflektujú toto médium v jeho diametrálne rozdielnych možnostiach. Aj takto by sme mohli v skratke priblížiť obsah výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV. Svoju tvorbu tu prezentujú dve absolventky Ateliéru textilnej tvorby v priestore VŠVU v Bratislave.

Diana Bilichenko prezentuje svoju magisterskú prácu, ktorou sa obracia do minulosti. Autorka pochádza z Ukrajiny a vo svojej tvorbe reflektuje vzťah k národnej kultúre a prírode. Hľadá spojenie s tým, čo od dávnych čias formovalo naše vnímanie, estetiku či skúsenosti. Návrat ku koreňom chápe až doslovne. Regulovaným pestovaním si podriaďuje prírodu a vytvára štruktúry z koreňov, ktoré prerastajú textilné fragmenty. Textílie sú realizované rôznymi historickými technikami – paličkovaním, vyšívaním, tkaním. Zároveň sú nositeľmi magických symbolov z pradávnych dôb. Bilichenko zámerne umocňuje postupný deštrukčný proces rozkladu výlučne prírodných materiálov. Svojou krehkou prácou poukazuje na pominuteľnosť zvykov, ľudskej existencie, pamäte, umenia. Núti nás uvažovať a prehodnocovať vlastné hodnoty.

Júlia Jurinová predstavuje výsledky svojho doktorandského projektu Textilný objekt a jeho intermediálne presahy. Upiera svoj zrak do budúcnosti, na nové technológie. Naznačuje viaceré cesty digitalizovaných procesov v textilnej tvorbe. Jednou z nich je aj jej kolekcia textilných objektov, ktorá približuje digitálnu fabrikáciu s použitím 3D tlače na textilný materiál. Jurinová v nej zhodnocuje vizuálne možnosti aktívnej textílie, jej schopnosti samo skladania do trojrozmerných kompozícií. Zaujímavou súčasťou jej prezentovaných prác je aj taftovaný koberec Vektorové polia, ktorý je výsledkom generatívneho procesu navrhovania. Prezentuje aj nositeľný interaktívny objekt Distance – Dissonance s elektronickými senzormi a iné projekty. Svojim výskumom sa snaží nachádzať nielen nové estetické východiská, ale predovšetkým konkrétne riešenia environmentálnej krízy cez digitálne nástroje, technológie a procesy tvorby.

Galéria podujatia

Ďalšie podujatia

Workshop pletenia z lubov
Podujatia
Workshop pletenia z lubov
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
29.03.2023 - 31.03.2023
Kyjatické inšpirácie
Výstavy
Kyjatické inšpirácie
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
05.04.2023 - 04.06.2023
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Iné novinky
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV Bratislava, Banská Bystrica, Košice
12.04.2023 - 12.04.2023
Veľká noc s ÚĽUV-om
Podujatia
Veľká noc s ÚĽUV-om
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.03.2023 - 04.04.2023
Ponuka kurzov na jarný trimester
Iné novinky
Ponuka kurzov na jarný trimester
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
03.04.2023 - 26.06.2023
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Výstavy
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Galéria ÚĽUV Košice
11.11.2022 - 31.03.2023
Kruhy na vode 2022
Výstavy
Kruhy na vode 2022
Galéria ÚĽUV Bratislava
25.11.2022 - 31.03.2023
ÚĽUV