Stanislav Koreň

Stanislav Koreň
Termín
utorok – sobota, 23.09.2022 - 28.11.2022, 9.00 – 17.00 hod.
Miesto
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
Adresa
Tatranská Lomnica 36
Zobraziť na mape
Vstup
zdarma

Drevo si ako výnimočný prírodný materiál zasluhuje našu pozornosť aj v súčasnosti. Preto mu v tomto roku vzdávame hold sériou výstav, ktorými návštevníkov očarí a zasiahne hlboko vo vnímaní svojej nezameniteľnej krásy. V poradí tretím prezentačným počinom v téme DREVO je predajná výstava dizajnéra a sochára Stanislava Koreňa. Jeho život je úzko prepojený s ÚĽUV-om a svojou tvorbou sa vám predstaví v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici od 23. septembra do 28. novembra 2022.

Stanislav Koreň (1935) sa narodil vo Svätom Antone pri Banskej Štiavnici. Stredoškolské štúdium začal práve v tomto meste na rezbárskom oddelení, ktoré viedol Anton Drexler. Roku 1951 sa oddelenie presťahovalo do Bratislavy na Školu umeleckého priemyslu (ŠUP), kde štúdium roku 1954 aj úspešne ukončil.

Pochádza z remeselníckej rodiny a aj samotné kultúrnohistorické prostredie Štiavnice a blízkeho okolia boli preňho mimoriadnou inšpiráciou. Koreň je autorom, ktorý sa venuje výhradne práci s drevom. Na Slovensku je tento materiál obľúbený najmä v tradičnom ľudovom umení, ktorého princípy – dokonalé spojenie estetiky s funkčnosťou, zmysel pre proporcie, spracovanie a výber materiálu, celkovo dobrý vkus – sú trvalými hodnotami, na ktorých sa dá vždy stavať.

Hneď po skončení štúdia na ŠUP získal na dlhé roky prácu v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Bratislave. Roku 1969 sa stal jeho hlavným výtvarníkom a jeho tridsaťročná úspešná činnosť v tejto inštitúcii ho neskôr vyniesla do významných organizačných funkcií – v 70. až 80. rokoch bol predsedom výboru Slovenského fondu výtvarných umení a paralelne s tým aj podpredsedom Zväzu slovenských výtvarných umelcov.

Koreňovu tvorbu charakterizuje dokonalá znalosť materiálu. Uprednostňuje domáce drevo z ovocných stromov s výraznou kresbou – čerešňu, slivku, ale aj orech, gaštan, lipu, topoľ, smrek, ktoré využíva najmä vo svojich plastikách. Uplatňuje tradičné ručné techniky – rezanie, dlabanie, brúsenie, ale aj dostupné možnosti strojového opracovania dreva, predovšetkým sústruženie, kombinované techniky, frézovanie.

V období 60. a 70. rokov sa ÚĽUV popri výskume ľudového umenia stal aj významným nositeľom snáh o vývoj remesla smerom k súčasnému dizajnu. Vo veľkej miere k tomu prispel práve Stanislav Koreň.

Počas svojho pôsobenia v UĽUV-e sa neustále zdokonaľoval v tradičných remeselných technikách a skúmal ich históriu priamo v teréne. V oblasti dizajnu sa venoval najmä stolovacím súpravám – súborom mís, koreničiek, soľničiek, podnosov, lopárikov, svietnikov, dóz, príborom. Nové témy s novými funkciami sprítomňoval spoločne s predchádzajúcim hlavným výtvarníkom ÚĽUV-u Václavom Kautmanom, využívajúc jednoduché geometrické tvary a kombinácie oblého a hranatého tvaru.

Druhou, nemenej rozsiahlou a bohatou oblasťou diela Stanislava Koreňa je jeho voľná sochárska tvorba a realizácie v architektúre. Drevo často upravuje tmavým morením, niekedy ho dopĺňa farebným akcentom alebo kovom. Madona, pieta, kríž s korpusom či betlehem boli častými témami jeho štylizovanej drobnej figurálnej plastiky z 80. rokov minulého storočia. Pri príležitosti spoločnej výstavy s dcérou Luciou Koreňovou (1997 – 1998) vytvoril sériu väčších farebných plastík. Aj v nich dominuje jednoduchý geometrický tvar a výrazná farebnosť, ktoré vidíme tiež v jeho neskorších plastikách (2001).

Od roku 1962 sa zúčastňoval kolektívnych výstav úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva doma i v zahraničí: Bratislava, Praha, Brno, Jablonec, Banská Bystrica, Košice, Hradec Králové, Ostrava, Viedeň, Mníchov, Helsinki, Havana, Nový Sad, Moskva, Varšava, Káhira, Alexandria, Vilnius, Odesa, Lima, Štetín, Linz a i. Žije a tvorí v Bratislave.

Galéria podujatia

ÚĽUV