Kruhy na vode 2022

Kruhy na vode 2022
Termín
10.12.2021 - 31.08.2022,
Miesto
ÚĽUV

Súťaž Kruhy na vode iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Rozvíja tak dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní a podobe v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne. Za obdobie svojej existencie si súťaž získala renomé rešpektovanej prehliadky, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Súťaž je otvorená jednotlivcom i kolektívom, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirujú tradičným remeslom, postupom spracovania alebo pôvodnou úžitkovou, estetickou hodnotou a funkcionalitou predmetu. Akceptované sú diela úžitkového umenia, dizajnu alebo umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch – kov, drevo, textil, sklo, keramika, prírodné materiály a diela zodpovedajúce voľnej kategórii s experimentálnou resp. environmentálnou relevanciou.

Súťažiaci môžu diela prihlásiť v troch samostatných sekciách:
sekcia A – dizajnéri, výrobcovia, výtvarníci, architekti, študenti vysokých škôl
sekcia B – študenti stredných škôl
sekcia C – všetci účastníci súťaže bez materiálového obmedzenia:
1. kategória „Tradícia“ – tradícia v širšom zmysle ako inšpirácia pre experimentálny dizajn
2. kategória „Obal“ – multifunkčný obal na ľudovoumelecký výrobok s dôrazom na nápaditosť, estetiku a ekológiu

Deadline podania prihlášky: 30. 6. 2022

Galéria podujatia

Ďalšie podujatia

Menší gýč, ako sme čakali
Výstavy
Menší gýč, ako sme čakali
RCR ÚĽUV Košice
06.03.2024 - 19.04.2024
Kontakty
Výstavy
Kontakty
Galéria ÚĽUV Košice
23.02.2024 - 19.04.2024
Pramienok krásy
Výstavy
Pramienok krásy
Primaciálny palác
20.04.2024 - 21.04.2024
ÚĽUV