V krajine remesiel

V krajine remesiel
Termín
01.01.2024 - 31.12.2024,
Miesto
ÚĽUV

Cieľom celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže V krajine remesiel určenej deťom a mládeži vo veku 8 – 16 rokov je vzbudiť záujem o tradičné ľudové remeslá a posilniť ich vedomie kultúrnej identity, podporiť tvorivosť v oblasti remesiel a poskytnúť možnosť kreatívneho využívania voľného času.

Do súťaže, ktorá je vyhlasovaná dvojročnom intervale, sa môžu zapojiť individuálni účastníci, ale aj kolektívy (žiaci základných škôl a osemročných gymnázií, žiaci základných umeleckých škôl, deti navštevujúce výtvarno-remeselné kurzy v centrách voľného času, kultúrno-osvetových strediskách a pod.). Medzi kritériá hodnotenia prác spadá inšpirácia tradičným remeslom, originalita, kreativita, ako aj estetické, výtvarné a remeselné kvality spracovania diela. Preto je súťaž zároveň výzvou aj pre ich pedagógov a lektorov. Snaha všetkých zapojených vyvrcholí slávnostným verejným vyhlásením výsledkov a udeľovaním cien pri príležitosti otvorenia výstavy.

Ďalšie podujatia

Kontakty
Výstavy
Kontakty
Galéria ÚĽUV Košice
23.02.2024 - 19.04.2024
Menší gýč, ako sme čakali
Výstavy
Menší gýč, ako sme čakali
RCR ÚĽUV Košice
06.03.2024 - 19.04.2024
Pramienok krásy
Výstavy
Pramienok krásy
Primaciálny palác
20.04.2024 - 21.04.2024
ÚĽUV