V krajine remesiel

V krajine remesiel
Termín
01.01.2024 - 31.12.2024,
Miesto
ÚĽUV

Cieľom celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže V krajine remesiel určenej deťom a mládeži vo veku 8 – 16 rokov je vzbudiť záujem o tradičné ľudové remeslá a posilniť ich vedomie kultúrnej identity, podporiť tvorivosť v oblasti remesiel a poskytnúť možnosť kreatívneho využívania voľného času.

Do súťaže, ktorá je vyhlasovaná dvojročnom intervale, sa môžu zapojiť individuálni účastníci, ale aj kolektívy (žiaci základných škôl a osemročných gymnázií, žiaci základných umeleckých škôl, deti navštevujúce výtvarno-remeselné kurzy v centrách voľného času, kultúrno-osvetových strediskách a pod.). Medzi kritériá hodnotenia prác spadá inšpirácia tradičným remeslom, originalita, kreativita, ako aj estetické, výtvarné a remeselné kvality spracovania diela. Preto je súťaž zároveň výzvou aj pre ich pedagógov a lektorov. Snaha všetkých zapojených vyvrcholí slávnostným verejným vyhlásením výsledkov a udeľovaním cien pri príležitosti otvorenia výstavy.

Ďalšie podujatia

Prázdniny s remeslom
Iné novinky
Prázdniny s remeslom
RCR ÚĽUV
11.04.2024 - 23.08.2024
Ľanové kreácie
Podujatia
Ľanové kreácie
Kokava nad Rimavicou
14.06.2024 - 16.06.2024
KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka
Výstavy
KERAMIKA – predajná výstava diel majstra ĽUV Františka Hubeka
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
27.04.2024 - 26.06.2024
Ľanovo nanovo
Výstavy
Ľanovo nanovo
RCR ÚĽUV Košice
18.05.2024 - 28.06.2024
ÚĽUV