Prestieranie s trakovickou aplikáciou

Prestieranie s trakovickou aplikáciou

Prestieranie s trakovickou aplikáciou

Výrobca
Švataráková Ľudmila, Kováčiková Marta
Remeslo
výšivkárstvo
O výrobku
Prestieranie s trakovickou aplikáciou. Výtvarný návrh M. Kováčiková, výroba Ľ. Švataráková, Trakovice (okr. Hlohovec), 1975. Fotoarchív Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave (foto M. Deko, 2017).
Author
Švataráková Ľudmila
Author
Kováčiková Marta

Marta Kovačiková absolvovala školu umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, odbor textil. V roku 1967 sa zamestnala v ÚĽUV-e., kde pracovala ako výtvarníčka na textilom oddelení, venovala sa aj výskumu tradičného odevu, výrobe a výzdobe tradičného odevu (30 rokov). Špecializovala sa na výšivku z oblasti Detva, Vlčkovce, Záriečie, Tekov a Trakovice (aplikácie). Spolupracovala napríklad s Ľudmilou Švatarákovou z Trakovíc a Júliou Adamcovou z Detvy.

Švataráková Ľudmila
Švataráková Ľudmila
Majster ĽUV
Začínala ako pisárka, zručnosti získala od miestnych výrobcov. Jej práca mala vysokú umeleckú hodnotu, vyžadovala si tvorčiu schopnosť a predstavivosť, ktorú uplatňovala na tylových ručníkoch, rukávcoch a svadobných odievačkách....
Zobraziť viac o autorovi
Kováčiková Marta
Kováčiková Marta

Marta Kovačiková absolvovala školu umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, odbor textil. V roku 1967 sa zamestnala v ÚĽUV-e., kde pracovala ako výtvarníčka na textilom oddelení, venovala sa aj výskumu tradičného odevu, výrobe a výzdobe tradičného odevu (30 rokov). Špecializovala sa na výšivku z oblasti Detva, Vlčkovce, Záriečie, Tekov a Trakovice (aplikácie). Spolupracovala napríklad s Ľudmilou Švatarákovou z Trakovíc a Júliou Adamcovou z Detvy.

Zobraziť viac o autorovi
ÚĽUV