Švataráková Ľudmila

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV

Švataráková Ľudmila

Remeslo
výšivkárstvo
Aktivity výrobcu
výroba trakovickej aplikácie
Materiál
textil
Pôsobisko
Trakovice (okres Hlohovec), Trnavský kraj
Viac o výrobcovi
Začínala ako pisárka, zručnosti získala od miestnych výrobcov. Jej práca mala vysokú umeleckú hodnotu, vyžadovala si tvorčiu schopnosť a predstavivosť, ktorú uplatňovala na tylových ručníkoch, rukávcoch a svadobných odievačkách. V roku 1962 získala osvedčenie o kvalifikácii majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví aplikovanej výšivky, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby. Aktívna bola od roku 1936.
Zobraziť viac

Výrobky schválené komisiou

Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované a zachované vo fondoch ÚĽUV.
ÚĽUV