Chalány Drahoslav

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV

Chalány Drahoslav

Remeselná skupina
džbankárstvo
Aktivity výrobcu
džbankárska výroba
Materiál
hlina
Pôsobisko
Pezinok, Bratislavský kraj
Kontakt
Viac o výrobcovi

Znalosti a skúsenosti vo výrobe keramiky nadobudol v Škole umeleckých remesiel v Bratislave, praxou v Slovenskej ľudovej majolike v Modre a samovzdelávaním. Venuje sa točeniu, modelovaniu, dekoratívnej maľbe, maľbe portrétov a mozaikám. Aktívnym sa stal od roku 1974. Jeho tvorba je na hranici medzi tradičnou a umeleckou keramikou, najmä čo sa týka minucióznej výzdoby nádob – obrazov a figurálnych plastík na dne tanierov.
Zúčastnil sa na viacerých spoločných výstavách Cechu slovenských keramikárov v Modre, Pezinku, Myjave, Bratislave, Novom Meste nad Váhom, na podujatí Tvorivé záujmy človeka v Ružomberku, na predvádzaní remesla na Dňoch majstrov ÚĽUV-u v Bratislave vo Dvore remesiel, na Bratislavskom hrade, v Myjave, v Gerulate-Rusovciach.
Jeho výrobky sa nachádzajú v zbierkach Malokarpatského múzea v Pezinku. V roku 2001 získal osvedčenie o priznaní kvalifikácie majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z keramiky, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby.

Výrobky schválené komisiou

Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované a zachované vo fondoch ÚĽUV.

Máte záujem o výrobky autora?

Originálne výrobky autora predávané pod značkou ÚĽUV. Výrobky prevažne pochádzajú z menšej dielne s limitovanou kapacitou výroby. Výrobky, ktoré sú momentálne dostupné, zasielame v lehote 5-14 dní od prijatia objednávky. V prípade, že máte záujem o väčšie množstvo výrobkov, ako sú naše aktuálne skladové zásoby, o termíne dodania sa s Vami radi dohodneme individuálne. Pri vybraných výrobkoch je možný len osobný odber v našich predajniach

Galéria výrobcu

ÚĽUV