Jasenská Albína

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV

Jasenská Albína

Remeslo
čipkárstvo
Materiál
textil
Pôsobisko
Turecká (okres Banská Bystrica), Banskobystrický kraj
Viac o výrobcovi
V roku 1975 získala osvedčenie o kvalifikácii majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby čipky, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby. Bola aktívna od detstva.

Výrobky schválené komisiou

Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované a zachované vo fondoch ÚĽUV.

Galéria výrobcu

ÚĽUV