Poradenstvo

Poradenstvo

Poradenstvo konzultantov ÚĽUV-u sa zameriava na výtvarné a technologické spracovanie výrobkov. Tieto služby výrobcom sú bezplatné a neviažu sa na žiaden záväzok výrobcu ponúkať následne svoje výrobky pod značkou úľuv. Konzultácie si možno dohodnúť osobne alebo telefonicky s konzultantmi úseku odborných činností ÚĽUV-u. Výsledkom konzultácií môže byť predloženie výrobku na posúdenie Výtvarnej komisii ÚĽUV.

Konzultanti

Mária Farkasová
keramika – hrnčina a kamenina, kov, koža, kraslice, medovníky
tel.: +421 908 767 719
e-mail: maria.farkasova@uluv.sk

Mgr. art. Dominika Mačáková
drevo, hudobné nástroje, rohovina, sklo, maľba na skle, prírodné pletivá a dekorácie z prírodných pletív (figúrky, obrázky, ozdoby)
tel.: +421 918 838 646
e-mail: dominika.macakova@uluv.sk

Mgr. art. Ľubica Poncik
konzultantka – módny odev a doplnky, bytový textil
manažérka Otvoreného ateliéru (všetky materiály)
tel.: +421 905 780 053
e-mail: lubica.poncik@uluv.sk

Alexandra Hlucháňová
tradičný odev, výšivka, paličkovaná čipka, bytový textil a dekorácie
tel.: +421 917 546 986
e-mail: alexandra.hluchanova@uluv.sk

Mgr. Zuzana Kolcunová
keramika – majolika, modrotlač, vlna
tel.: +421 905 209 013
e-mail: zuzana.kolcunova@uluv.sk

ÚĽUV