O projekte IDENTITA SK

O projekte IDENTITA SK

Veronika Kotradyová

Výstava IDENTITA SK prezentovala výsledky rovnomenného výskumno-vývojového projektu, ktorého cieľom bolo zmapovať a podchytiť to, čo je z tradičnej materiálnej kultúry v regiónoch na Slovensku živé a perspektívne pre regionálny rozvoj. Ťažiskom bolo zaznamenať premeny materiálnej kultúry. Pri tom bolo poukázané na pôvod, súčasné formy a perspektívu prepojenia s moderným dizajnom a konkurencieschopnými technológiami, ako aj na potenciál pre udržateľný rozvoj v regiónoch. Výstava, ktorá sumarizuje výsledky tohto snaženia tiež reflektuje podoby folklorizmu v umení, priemysle aj v popkultúre, ktorý je možné považovať za reakciu na globalizáciu cez rôzne formy hľadania a uvedomovania si kolektívnej i osobnej identity a integrity.

ÚĽUV