Noví majstri: Modernizovať s úctou k tradícii

Noví majstri: Modernizovať s úctou k tradícii

Tomáš Mikolaj

Rodáčka z ukrajinského Ľvova, Halina Grešlíková, k umeniu pričuchla už v detstve. Keď prišiel čas na výber budúceho povolania, rozhodla sa pre štúdium umenia – textilnej tvorby. Postupne sa zoznámila s tkaním, s prípravami naň, s tkáčskymi technikami, s navrhovaním textílií, s materiálom aj so storočnými krosnami v ich plnej kráse. Po skončení štúdia nastúpila do oddelenia ľudového umenia Ľvovského štátneho múzea, kde pôsobila do roku 1979. S manželom sa presťahovali na Slovensko, v Prešove sa zamestnala vo výrobnom družstve Pleta. Pletenie bolo jej prácou i záľubou. V roku 2005 začala spolupracovať s ÚĽUV-om, od roku 2015 pôsobí ako lektorka textilných kurzov pre deti i dospelých. V sortimente jej výrobkov dominujú úžitkové textílie, najradšej pracuje s vlnou. V roku 2018 bola ocenená titulom majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví tkáčstva.

ÚĽUV