Kruhy na vode 2022

Kruhy na vode 2022

Mária Hriešik Nepšinská, Mária Tomová

Súťaž dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode, organizovaná Ústredím ľudovej umeleckej výroby už od roku 2000, vznikla so zámerom podporovať a prepájať prax remeselnej výroby so súčasnými dizajnérskymi prístupmi. Okrem predstavenia aktuálnych diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu inšpirovaného tradičnou umeleckou výrobou či ľudovým remeslom je tiež snahou popularizovať a prezentovať diela profesionálov i talentovaných študentov, ktorí sa v tvorbe riadia princípmi výberu materiálu, pôvodnými či inovatívnymi postupmi spracovania alebo originálneho estetického stvárnenia.

ÚĽUV