Noví majstri: Zachytiť minulosť medzi prstami

Noví majstri: Zachytiť minulosť medzi prstami

Tomáš Mikolaj

Milota Schusterová sa celý život venuje maľovaniu. Krásne krajinky tvoril už jej otec. Rané skúsenosti s maliarstvom určili aj jej vysokoškolské smerovanie – vybrala si výtvarný odbor na Pedagogickej fakulte v Nitre a následne sa zamestnala ako učiteľka výtvarnej výchovy v tamojšej ĽŠU. Keď v roku 1995 prechádzala Michalskou ulicou v Bratislave, v predajni Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) ju zaujali obrázky maľované na sklo. V tom čase ÚĽUV organizoval kurz tejto techniky pre pedagógov, na ktorý sa prihlásila. Pod vedením majstra Michala Škrovinu namaľovala svoj prvý obrázok na skle. Následne v ÚĽUV-e absolvovala kurz pre lektorov a túto starobylú výtvarnú techniku začala aj vyučovať. Maľbe na sklo sa venuje dodnes. Za jej tvorbu a prínos jej bol v roku 2019 udelený titul majster ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV