Galéria ÚĽUV Bratislava

Galéria ÚĽUV Bratislava

Galéria ÚĽUV je miestom konania tematických výstav, venovaných rôznym aspektom tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti. Okrem výstav slúži Galéria ÚĽUV aj ako multimediálne informačné stredisko, vybavené prezentačnou technikou pre individuálnych záujemcov o problematiku ľudovej umeleckej výroby a remesiel.

Stály výstavný priestor s celkovou plochou až 160 metrov štvorcových otvoril ÚĽUV vo svojom sídle na Obchodnej ulici 64 v Bratislave. Otvorenie galérie je krokom, ktorým ÚĽUV spláca dlh majstrom – remeselníkom, ktorých diela a práca sa už počas ich života stávajú zdrojom inšpirácie pre ich nasledovateľov. Niektorí z nich sa v rozkvete svojich tvorivých síl stali osobnosťami uvádzanými v encyklopédiách.

Aktuálne podujatie

Výstava
Výstavy
Kruhy na vode 2022
Galéria ÚĽUV Bratislava, Obchodná 64, Bratislava
25.11.2022 - 31.03.2023
ÚĽUV