Galéria ÚĽUV Bratislava

Galéria ÚĽUV Bratislava

DOČASNE OTVORENÉ V SOBOTU
27. 4. | 10.00 – 16.00 hod.
4. 5. | 10.00 – 16.00 hod.
11. 5. | 10.00 – 16.00 hod.
18. 5. | 15.00 – 21.00 hod.

Galéria ÚĽUV je miestom konania tematických výstav, venovaných rôznym aspektom tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti. Okrem výstav slúži Galéria ÚĽUV aj ako multimediálne informačné stredisko, vybavené prezentačnou technikou pre individuálnych záujemcov o problematiku ľudovej umeleckej výroby a remesiel.

Stály výstavný priestor s celkovou plochou až 160 metrov štvorcových otvoril ÚĽUV vo svojom sídle na Obchodnej ulici 64 v Bratislave. Otvorenie galérie je krokom, ktorým ÚĽUV spláca dlh majstrom – remeselníkom, ktorých diela a práca sa už počas ich života stávajú zdrojom inšpirácie pre ich nasledovateľov. Niektorí z nich sa v rozkvete svojich tvorivých síl stali osobnosťami uvádzanými v encyklopédiách.

Aktuálne podujatie

ÚĽUV