Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Wood
Podujatia
Prednáška priblíži svet prírodných pletív v minulosti a súčasnosti. Kurátorka Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave, Mária Tomová, predstaví vybrané zaujímavé muzeálne predmety napr. mäsiarsku tašku z pálky z prvej polovice 20. storočia, ktorá slúžila mäsiarom na prenášanie náradia, kufor vypletaný z korienkov, ale aj lubové koše, slamienky, koše z prútia a šúpoľové bábiky, ktoré neboli predmetmi pochádzajúcimi z tradičného ľudového prostredia.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
23.03.2023 - 23.03.2023
Wood
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV na Mäsiarskej 52 v Košiciach vás pozýva na podujatie.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
16.03.2023 - 16.03.2023
Wood
Podujatia
V súčasnosti obchádzaný a takmer zabudnutý prírodný materiál , Pálka, bol bežne používaný na výrobu úžitkových a okrasných predmetov. Na prednáške s Evou Horváth, odkryjeme tajomstvá spracovania a prípravy materiálu, zistíme čo všetko sa dá z pálky vyrobiť a akým spôsobom sa s týmto materiálom pracovalo v minulosti a dnes...
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
09.02.2023 - 09.02.2023
Wood
Podujatia
Prednáška bude zameraná na ľudové hudobné nástroje z rodiny dychových nástrojov, ktoré majú nezastupiteľné miesto v ľudovej tradícii Podpoľania, tzv. bývalej Zvolenskej župy. Pán docent Kočík poukáže na ich rozmanitosť v historickom kontexte, konštrukčné osobitosti a vokálno-inštrumentálne špecifiká.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
08.02.2023 - 08.02.2023
Wood
Podujatia
32. ročník najväčšieho festivalu tradičných remesiel DNI MAJSTROV ÚĽUV 2022 sa uskutoční v dňoch 3. – 4. septembra 2022 na Hviezdoslavovom námestí, Rybnom námestí a Panskej ulici pred Bibianou v bratislavskom Starom Meste.
Bratislava-Staré Mesto
03.09.2022 - 04.09.2022
ÚĽUV