Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Wood
Súťaže
Ústredie ľudovej umeleckej výroby vyhlasuje 9. ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež, ktorej cieľom je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá a posilniť u nich vedomie kultúrnej identity, podporovať ich tvorivosť a kreativitu v oblasti remesiel a poskytnúť im možnosť inovatívneho využívania voľného času.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
02.12.2022 - 14.04.2023
Wood
Iné novinky
Ďakujeme Vám za úspešnú spoluprácu v uplynulom roku a prajeme všetko dobré, pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov v roku 2023.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.12.2022 - 31.12.2022
Wood
Iné novinky
Milí priaznivci tradičného remesla, rodičia a deti, v roku 2015 sa nám dostalo veľkej pocty vo forme zápisu Školy remesiel ÚĽUV do UNESCO Reprezentatívneho zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.11.2022 - 16.01.2023
Wood
Výstavy
V línii tohtoročnej ústrednej témy ÚĽUV-u, ktorou je materiál drevo, pokračujeme vo zviditeľňovaní a v širokom spektre ukážok jeho výnimočnosti aj výstavou Drevené koníky v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach. Dizajnér a pedagóg Tibor Uhrín prostredníctvom nej predstavuje projekt, v ktorom oživuje svoju hračkársku minulosť.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
20.10.2022 - 13.01.2023
Wood
Výstavy
Výstava INOVAŤ v Dizajn štúdiu ÚĽUV je druhou samostatnou prezentáciou študentov, pedagógov a absolventov ateliéru Inovácia, ktorý existuje od roku 2005 a funguje v rámci Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Fakulta umení TUKE). Výstava zaznamenáva dianie v ateliéri v období rokov 2013 až 2022 s dôrazom na najnovšiu tvorbu.
Dizajn štúdio ÚĽUV
28.09.2022 - 16.12.2022
Wood
Výstavy
Drevo si ako výnimočný prírodný materiál zasluhuje našu pozornosť aj v súčasnosti. Preto mu v tomto roku vzdávame hold sériou výstav, ktorými návštevníkov očarí a zasiahne hlboko vo vnímaní svojej nezameniteľnej krásy. V poradí tretím prezentačným počinom v téme DREVO je predajná výstava dizajnéra a sochára Stanislava Koreňa.
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
23.09.2022 - 28.11.2022
Wood
Výstavy
Výstava Tradícia v dizajne, Maďarské múzeum ľudového úžitkového umenia/Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, Fő u 6, 1011 Budapesť – výstava piatich textilných a odevných dizajnérov s podtitulom Súčasný odev so všitou tradíciou tu bude prebiehať vzhľadom na úsporné opatrenia v termíne od 16. septembra do 9. novembra 2022.
Dom tradícií
16.09.2022 - 09.11.2022
Wood
Výstavy
Dizajn štúdio ÚĽUV ponúka priestor začínajúcim i renomovaným dizajnérom, remeselníkom či výtvarníkom tvoriacim v rôznych oblastiach autorského dizajnu. Tento raz je v hľadáčiku tvorba z dielní študentov a absolventov autorského šperku v širokej škále foriem i materiálov ako napr. kov, zrkadlo, sklo, smalt, plast, textil, pierka, vlasy či micelárne huby, spracované rôznymi technikami.
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
09.09.2022 - 25.09.2022
Wood
Podujatia
32. ročník najväčšieho festivalu tradičných remesiel DNI MAJSTROV ÚĽUV 2022 sa uskutoční v dňoch 3. – 4. septembra 2022 na Hviezdoslavovom námestí, Rybnom námestí a Panskej ulici pred Bibianou v bratislavskom Starom Meste.
Bratislava-Staré Mesto
03.09.2022 - 04.09.2022
Wood
Výstavy
Vystavujúci autori Marcel Holubec W., Martin Hrča, Mišena Juhász, Ľubica Poncik a Henrieta Tholt vychádzajú vo svojej tvorbe z lokálnej tradície, oživujú tradičné remeslá ako je plisovanie, tkáčstvo, pletiarstvo, makramé, výšivkárstvo či modrotlač. Okrem textilných techník a materiálov ich oslovuje aj tradičná architektúra, habánska majolika či diela významných osobností slovenskej kultúry.
Galerie G18
03.08.2022 - 12.09.2022
Wood
Výstavy
Dve polohy textilu, ktoré reflektujú toto médium v jeho diametrálne rozdielnych možnostiach. Aj takto by sme mohli v skratke priblížiť obsah výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV. Svoju tvorbu tu prezentujú dve absolventky Ateliéru textilnej tvorby v priestore VŠVU v Bratislave.
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
08.06.2022 - 05.09.2022
Wood
Výstavy
Drevo si ako výnimočný prírodný materiál zasluhuje našu pozornosť aj v súčasnosti. Preto mu v tomto roku vzdávame hold sériou výstav, ktorými návštevníkov očarí a zasiahne hlboko vo vnímaní jeho nezameniteľnej krásy.
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
29.04.2022 - 30.06.2022
Wood
Výstavy
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu v Košiciach pripravili výstavu s názvom “Výstava v modrom”. Určená je všetkým návštevníkom, ktorí sa zaujímajú o moderný dizajn inšpirovaný tradičným remeslom. Študenti odboru propagačné výtvarníctvo prostredníctvom nej prezentujú práce, ktoré sú výstupmi ich ročníkového projektu.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
21.04.2022 - 24.06.2022
Wood
Výstavy
Súťaž „V krajine remesiel“ poskytuje priestor rozvoju zručností, tvorivosti a fantázie detí a mládeže vo veku 8 až 18 rokov, ktorí majú záujem prostredníctvom tradičných ľudových remesiel vyjadriť svoje umelecké cítenie a výtvarnú kreativitu.
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
07.04.2022 - 31.05.2022
Wood
Výstavy
Prvá časť nového výstavného cyklu ÚĽUV-u Tradícia netradične predstavuje fenomén drevo v súvislostiach, v akých ho nepoznáte. Dizajn od muzeálnych zbierok cez súčasnú tvorbu s pohľadom do budúcnosti.
Galéria ÚĽUV Bratislava
20.01.2022 - 04.11.2022
Wood
Súťaže
Súťaž Kruhy na vode iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Rozvíja tak dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní a podobe v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne. Za obdobie svojej existencie si súťaž získala renomé rešpektovanej prehliadky, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.12.2021 - 31.08.2022
Wood
Výstavy
Súťaž „V krajine remesiel“ poskytuje priestor rozvoju zručností, tvorivosti a fantázie detí a mládeže vo veku 8 až 18 rokov, ktorí majú záujem prostredníctvom tradičných ľudových remesiel vyjadriť svoje umelecké cítenie a výtvarnú kreativitu.
Galéria ÚĽUV Košice
05.11.2021 - 30.03.2022
ÚĽUV