Kresba v priestore

Kresba v priestore
Termín
utorok – piatok, 14.03.2024 - 31.05.2024,
Miesto
Dizajn štúdio ÚĽUV
Adresa
Dobrovičova 13, Bratislava
Zobraziť na mape
Vstup
voľný

Výstava predstavuje diela tvorcov, ktorých spája hľadanie výtvarných polôh drôtu. Objekty, plastiky, úžitkové predmety či šperky sú prierezom tromi desaťročiami ich práce. Výstava je akýmsi predvojom Roka drotárstva, ktorým bude v ÚĽUV-e rok 2026. Poukázaním na výtvarné možnosti tohto materiálu si ÚĽUV dáva za cieľ inšpirovať počas nastávajúcich dvoch rokov novú tvorbu.

Názov výstavy: Kresba v priestore
Miesto: Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava
Otvorené: utorok, streda, piatok 12.00 – 18.00 h, štvrtok 12.00 – 19.00 h
Trvanie výstavy: 14. 3. – 31. 5. 2024
Kurátor: Ladislav Jurovatý

Drotárske remeslo vo svete preslávili najmä Slováci. Pátranie po počiatkoch jeho výtvarného potenciálu nás dovedie k drotárskym majstrom Jozefovi Holánikovi-Bakeľovi z Dlhého Poľa (v roku 1911 získal Grand Prix na Svetovej výstave v Ríme) či neskôr Jozefovi Kerákovi z Veľkého Rovného, ktorého figurálne plastiky položili v roku 1942 základ dnešného Považského múzea.

Politický a hospodársky vývoj po prvej svetovej vojne prináša postupný úpadok drotárskeho remesla. Až v druhej polovici 60. rokov minulého storočia ponúka Osvetový ústav v Bratislave amatérskym výtvarníkom možnosť navštevovať dlhodobé odborné kurzy. Stretáva sa na nich trojica Remígia Biskupská, Štefan Mlich a Ladislav Jurovatý st., ktorá nadobudnuté všeobecné vedomosti a zručnosti následne využíva pri konkrétnej tvorbe z drôtu. R. Biskupskú oslovili šperky, Š. Mlicha hľadanie možností opletania drobných predmetov a L. Jurovatý st. objavoval výtvarný potenciál drôtu cez muzeálne zbierky a návštevy drotárskych majstrov Jakuba Šeríka v Dlhom Poli a Alexandra Hozáka vo Veľkom Rovnom.

V ÚĽUV-e vytvára začiatkom 70. rokov drotársky výrobný program výtvarníčka Janka Menkynová. Prvé prototypy úžitkového riadu a interiérových doplnkov zo železného a z počierneného drôtu vyrobil Anton Oboňa, od roku 1975 pokračoval v ich zhotovovaní Vendelín Kapusník.

V roku 1990 prichádza Š. Mlich s ideou zorganizovania stretnutia drotárskych majstrov. Jeho nápad zastrešuje riaditeľ Považského múzea v Žiline Marián Mrva. Následne sa pri príležitosti 50. výročia vzniku múzea (1992) koná konferencia na tému Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. Rok nato sa na prvom Stretnutí drotárskych majstrov autori konfrontujú aj v praktickej tvorbe. V roku 1994 sa na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave realizuje spolupráca študentov Ateliéru industriálneho dizajnu pod vedením Ferdinanda Chrenku s Ladislavom Jurovatým st. a v roku 1996 zas spolupráca oddelenia textilného dizajnu pod vedením Jozefa Bajusa a Pavla Ruska s Ladislavom Jurovatým ml.

V tejto podnetnej atmosfére pre rozvoj drotárstva sa v roku 1995 koná v Považskom múzeu prvý ročník trienále Premeny drôtu. Toto tvorivé sympózium spojené s výstavami rokmi vyformovalo aktívnu komunitu drotárov a výtvarníkov, z ktorých viacerí sa stretávajú aj na aktuálnej výstave Kresba v priestore – Blanka Šperková, Blažena Kriváková, Mária Krajčová, Jaroslav Drotár, Ladislav Jurovatý ml., Peter Valach, Jozef Šabo. Ďalší vystavujúci – Tamara Kostovská, Martina Piatková – sú absolventmi kurzov drotárstva, ktoré od roku 2000 až do dnešných dní organizuje Škola remesiel ÚĽUV. Michal Hanula, Šimon Mišurda, Slavomír Pecuch a Tibor Uhrín obohacujú výstavu o ďalšie polohy drôtu a plechu, ktoré tkvejú v dizajnérskom minimalizme.

Od roku 2019 je drotárstvo zapísané vo Svetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Poukázaním na jeho výtvarné podoby chce ÚĽUV smerom k Roku drotárstva 2026 podnietiť medzi remeselníkmi, výtvarníkmi, dizajnérmi i študentmi dialóg o možnostiach novej tvorby.

Sprievodné podujatia

Galéria podujatia

Ďalšie podujatia

Kontakty
Výstavy
Kontakty
Galéria ÚĽUV Košice
23.02.2024 - 19.04.2024
Menší gýč, ako sme čakali
Výstavy
Menší gýč, ako sme čakali
RCR ÚĽUV Košice
06.03.2024 - 19.04.2024
Pramienok krásy
Výstavy
Pramienok krásy
Primaciálny palác
20.04.2024 - 21.04.2024
ÚĽUV