Maľby na skle

Maľby na skle

30,80 

Bez DPH 28,00 
Autor publikácie
Irena Pišútová
Kód výrobku
ISBN 978-80-88852-75-9
Dostupnosť
Na sklade
Edícia
Tradícia dnes
Počet strán
392
O produkte

Obrazovo bohato vybavená kniha predstavuje tematické bohatstvo ľudových malieb na skle a ich stvárnenie neznámymi maliarmi, na ktoré nadväzujú obrázky známych starších i súčasných autorov. Na základe dlhodobej profesionálnej vedeckej a výskumnej práce ich zhrnula autorka, ktorá tému malieb na skle spracovala už vo viacerých svojich predchádzajúcich publikáciách a štúdiách. Znalosť zbierkového fondu slovenských múzeí jej umožnila zostaviť výber v takej reprezentatívnej skladbe, aká dosiaľ na Slovensku nebola vydaná. Čitateľsky príťažlivý text dokáže aj laikovi sprostredkovať históriu slovenských malieb na skle so všetkými znakmi umeleckého prejavu, ktorými sa od seba odlišujú maľby stredného, východného a západného Slovenska, maľby katolíckeho obyvateľstva i maľby evanjelické. Popri dielach známych, neanonymných maliarov oboznamuje kniha s tvorbou rodiny Salzmannovcov a Landsfeldovcov, a knihu uzatvárajú maľby súčasných autorov. Tie sa viditeľne odkláňajú od tradičných tém a obohacujú túto umeleckú disciplínu o nové námety a vlastné maliarske stvárnenia.

Obsahuje súbežné anglické resumé.

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR, v roku 2010.

ÚĽUV