Belokostolská Soňa

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívny od 1993

Belokostolská Soňa

Aktívny od 1993
Remeselná skupina
výroba kraslíc, výroba zo šúpolia
Aktivity výrobcu
Materiál
prírodné pletivá, škrupina
Pôsobisko
Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
Viac o výrobcovi

Už ako dievča mala doma vhodné prostredie na tvorbu – otec maľoval obrazy, sestra študovala výtvarnú výchovu, ďalšia sestra bola krajčírka. A tak aj ona neustále kreslila a mala rada aj štrikovanie či šitie na šijacom stroji. Podľa vzoru svojej sestry sa tiež rozhodla študovať pedagogický smer výtvarnej výchovy a ako učiteľka tohto predmetu pôsobí dodnes.
K domanižským krasliciam a ich batikovaniu trubičkou sa dostala na tri razy. Na počiatku boli roku 1982 kraslice majsterky Štefánie Dudákovej z tejto obce, ktoré darovala manželovi Sone Belokostolskej, keď ich fotil na plagát. Kraslice skrášľovali každoročne ich príbytok počas Veľkej noci a v nej rástla chuť dozvedieť sa o nich viac. Príležitosť sa jej naskytla na jar roku 1993, keď sa dostala do Domaniže na trojhodinový kurz pani Dudákovej. Tu spoznala techniku i základné pomôcky používané pri tomto spôsobe zdobenia a tieto základy mohla začerstva rozvinúť v lete toho istého na dvojtýždňovom kurze s touto veľkou majsterkou. Tu sa už dozvedela, že každý vzor na domanižskej kraslici, ktorá sa mimochodom nemaľuje, ale píše (podľa nástroja pisárky v tvare kapiláry), má svoje pomenovanie, a rozlišuje sa ich približne sto. A tiež, aký je princíp používania štyroch základných farieb (žltej, červenej, oranžovej, modrej) používaných v tejto obci na zdobenie kraslíc.
„Moje prvé čiary na jar boli roztrasené, neúplné, pisárku som držala v ruke prvý raz v živote, nevedela som, ako ju mám správne uchopiť. No už vtedy som si vyslúžila od pani Dudákovej pochvalu, myslím, že za rozloženie vzoru. A počas leta sa moje kostrbaté línie voskových čiar pomaly vyrovnali, zmenila som držanie nástroja. Neustále som počúvala a zaznamenávala si všetko, čo majsterka hovorila o farbách a ich kombináciách, o chybách, ktoré môžu vzniknúť ich zlým radením, o vkladaní studených farieb medzi teplé,“ spomína na začiatky pod vedením majsterky Soňa Belokostolská.
Dnes je majsterkou už ona sama a udržiava pri živote starú unikátnu techniku viacfarebného batikovania kraslíc voskom, typickú len pre niektoré oblasti Slovenska. Okrem vlastnej tvorby ju učí aj deti na gymnáziu či v základnej umeleckej škole v rámci hodín výtvarnej výchovy. Niet takého jej žiaka, ktorý by v predveľkonočnom prostredí nespoznal techniku zdobenia domanižských kraslíc.
Má rada situácie, keď sa pri zdobení pomýli a pri úsilí zachrániť kraslicu vznikne alternatíva tradičného vzoru, ktorá nakoniec slávi úspech. Tajomstvo a vzrušenie z toho, aká nakoniec kraslica bude, stoja za to. Aj preto väčšinou robí bez predkresľovania či premýšľania námetu, nechávajúc sa unášať spontánnosťou. Výhodou je, že mnohé domanižské vzory sa začínajú rovnako, a tak sa jej zrazu sám vyjaví v priebehu tvorby. Vždy však dbá na to, aby nestratil svoj pôvodný domanižský charakter. V tomto smere považuje za dôležitý aj výber druhu vajca, keď siaha maximálne po kačacom, ale prevažne po slepačom, keďže tenká linka domanižskej pisárky (1,5 – 2 mm) sa na väčších vajciach stráca.
Samostatnou kapitolou je farbenie. Ako učiteľka výtvarnej výchovy vie experimentovať s farbami, čo je pri domižských krasliciach azda aj výhodou, lebo poradie nanášania farieb i znalosť toho, ako sa ktorá správa v interakcii s inou, je v tomto pomaly alchymistickom procese nesmierne dôležitá.
S ÚĽUV-om začala spolupracovať roku 2009 už o dva roky jej bol udelený titul majsterky ľudovej umeleckej výroby. Je rada, že znalosť, ktorú získala od veľkej majsterky vďaka vlastnému nadšeniu, môže šíriť ďalej medzi mladými ľuďmi a že títo, hoci proces zhotovovania domanižských kraslíc je dlhodobý a náročný, javia o ne úprimný záujem.
Kraslice robieva v zimnom čase od Vianoc po Veľkú noc, v ostatnom čase prevažuje práca so šúpolím, keďže témy, ktoré nimi zachytáva, sú celoročné. Pri šúpolí sa snaží odlišovať od ostatných výrobcov, ktorí zväčša zachytávajú človeka pri práci. Ju tiahne skôr k zobrazeniu rodiny, žien s deťmi, detských hier, neskôr prišla s betlehemami, od roku 2014 vyrába aj šúpoľové magnetky. Vo svojich výrobkoch sa snaží dodržiavať čo najčistejší, najjednoduchší výraz.

Výrobky schválené komisiou

Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované a zachované vo fondoch ÚĽUV.

Máte záujem o výrobky autora?

Originálne výrobky autora predávané pod značkou ÚĽUV. Výrobky prevažne pochádzajú z menšej dielne s limitovanou kapacitou výroby. Výrobky, ktoré sú momentálne dostupné, zasielame v lehote 5-14 dní od prijatia objednávky. V prípade, že máte záujem o väčšie množstvo výrobkov, ako sú naše aktuálne skladové zásoby, o termíne dodania sa s Vami radi dohodneme individuálne. Pri vybraných výrobkoch je možný len osobný odber v našich predajniach

Galéria výrobcu

ÚĽUV