Virág Gustáv

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívny od 1970

Virág Gustáv

Aktívny od 1970
Remeselná skupina
hrnčiarstvo
Aktivity výrobcu
Materiál
hlina
Pôsobisko
Slovenská Ľupča (okres Banská Bystrica), Banskobystrický kraj
Viac o výrobcovi

Jeho otec bol akademický maliar a jeho stará mama veľmi chcela, aby sa venoval umeniu tak ako on. A tak jeho kroky pri rozhodovaní sa o ďalšej študijnej ceste viedli na Strednú odbornú školu keramikársku v Ľubietovej. V tých časoch tam učil veľký majster ľudovej umeleckej výroby Emil Majnhold, predstaviteľ už šiestej generácie ľubietovských hrnčiarskych majstrov, a práve jemu vďačí za všetko, čo sa o remesle dozvedel. Naučil sa od neho voľnosti, aby si vzťah k remeslu utváral podľa vlastného cítenia, pretože, ako mu majster Majnhold vravieval, každý hrnčiar má svoj rukopis a hmaty.
Napriek tomu krátko po vyučení vnímal prácu s hlinou ešte stále ako zamestnanie a k svojim výrobkom veľa necítil. Pracoval ako majster v keramickej dielni v Ľubietovej, neskôr sa osamostatnil a ako domáci zamestnanec dodával výrobky pre podnik Pamiatkové predmety Dobšiná. Popritom začal spoluprácu s ÚĽUV-om, s ktorým spolupracuje dodnes.
Práca s hlinou je dnes preňho všetkým. Za hrnčiarskym kruhom má istotu a jeho majstrovstvo pri točení dostáva do rozpakov aj mnohých výborných keramikárov. Aj tu badať vplyv jeho majstra, ktorému živelnosť umožňovala preniknúť hlboko do podstaty vecí.
V polovici 90. rokov sa začal venovať výskumu ľubietovskej keramiky. Vychádzal pritom z jej detailného štúdia prevažne na hrncoch, ktoré zozbieral ešte ako mladý chlapec od obyvateľov Slovenskej Ľupče a Ľubietovej. „Malý záujem o túto keramiku ma donútil, aby som si ju lepšie naštudoval a zaradil do môjho sortimentu. Dnes je to už mŕtva keramika, nik ju nevyrába, ale ja sa ju snažím propagovať a vždy ju mám na stole, aby ju ľudia videli,“ hovorí na margo keramiky, cez ktorú ako mladík vstúpil do sveta hrnčiarstva.
V jeho umeleckej tvorbe má popri úžitkovej hrnčine významné miesto aj figurálna plastika a olejomaľba. V úžitkových výrobkoch zachováva tradičné tvary. Hlinkami nanášané geometrické a rastlinné vzory na surový črep za pomoci štetca, kukačky či prsta umne variuje na mliečnikoch, hrnčekoch, džbánoch hampuliach, miskách, misách väčších rozmerov alebo miniatúrach a necháva ich vyniknúť pod transparentnou bezfarebnou alebo zelenou glazúrou. Popri ľubietovských vzoroch nanáša na svoje výrobky aj ornamenty zo starej slovanskej keramiky. Tú mal možnosť študovať zblízka vďaka kamarátstvu s kastelánom Ľupčianskeho hradu, ktorý bol archeológ a vykopával staré slovanské hrnce. Z tejto keramiky si do svojho výtvarného prejavu osvojil slovanskú vlnovku, ktorú variuje v mnohých podobách a ktorá sa stala pre jeho hrnčiarsku tvorbu typickou.
Ako správny majster hrnčiar, aj on sa pravidelne zúčastňuje predvádzaní výroby i predaja na jarmokoch. Výstavne sa prezentuje skôr figurálnou tvorbou (predovšetkým sériou keramických masiek symbolizujúcich ľudské neresti, cez ktoré chce, paradoxne, poukázať na dobro ľudí a dobro vo svete) a olejomaľbami doteraz na viac než dvoch desiatkach samostatných výstav (Brezno, Slovenská Ľupča, Banská Bystrica, Ružomberk, Moskva).
Za zachovanie tradičnej hrnčiarskej výroby z oblasti Ľubietovej, za majstrovské točenie na hrnčiarskom kruhu z voľnej ruky a dokonalú znalosť technológie hrnčiarskej výroby mu bol roku 2016 udelený titul majstra ľudovej umeleckej výroby.

Výrobky schválené komisiou

Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované a zachované vo fondoch ÚĽUV.

Máte záujem o výrobky autora?

Originálne výrobky autora predávané pod značkou ÚĽUV. Výrobky prevažne pochádzajú z menšej dielne s limitovanou kapacitou výroby. Výrobky, ktoré sú momentálne dostupné, zasielame v lehote 5-14 dní od prijatia objednávky. V prípade, že máte záujem o väčšie množstvo výrobkov, ako sú naše aktuálne skladové zásoby, o termíne dodania sa s Vami radi dohodneme individuálne. Pri vybraných výrobkoch je možný len osobný odber v našich predajniach

Galéria výrobcu

ÚĽUV