Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2006

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2006

Ondrej Barto, Klenovec (okr. Rimavská Sobota)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odbore pletenie z lubov.

Júlia Gabrišková, Dunajská Streda

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odbore výroba zo šúpolia.

Milan Látka, Prievidza

Majster ľudovej umeleckej výroby v odbore výroba pastierskych nožov.

František Oceľ, Polomka (okr. Brezno)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odbore debnárstvo.

Ján Parikrupa, Pozdišovce (okr. Michalovce)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odbore hrnčiarstvo.

Karol Tencer, Nová Baňa (okr. Žarnovica)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odbore pletenie zo slamy.

ÚĽUV