Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Prázdniny s remeslom

Wood
Iné novinky
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach každoročne počas letných prázdnin organizujú pre deti a mládež od 8 do 15 rokov 5-dňové kurzy tradičných remeselných techník.
RCR ÚĽUV
11.04.2024

Komentovaná prehliadka výstavy Tradícia netradične: Ľan a konopa

Wood
Podujatia
Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstavy Tradícia netradične: Ľan a konopa a prednášku kurátorky Ingrid Ondrejičkovej o procese pestovania a spracovania úžitkových poľných rastlín vo štvrtok 18. 4. 2024 o 16.30 hod. v Galérii ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave.
Galéria ÚĽUV Bratislava
18.04.2024

Remeslo: kľúč k udržateľnému dizajnu

Wood
Podujatia
Srdečne vás pozývame na prednášku, ktorej cieľom je načrtnúť ako sa remeslo môže stať katalyzátorom pre udržateľnejšiu spoločnosť, podporovať udržateľné postupy, posilňovať komunitu a regionálnu identitu.
RCR ÚĽUV Košice
16.04.2024

Komentované prehliadky výstavy Kresba v priestore

Wood
Podujatia
Pozývame vás na komentované prehliadky výstavy Kresba v priestore s kurátorom Ladislavom Jurovatým v stredu 4. 4. 2024 o 10.00 a 17.00 hod. v Dizajn štúdiu ÚĽUV na Dobrovičovej 13 v Bratislave.
Dizajn štúdio ÚĽUV
04.04.2024

Maratón hontianskej a novohradskej čipky

Wood
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici v rámci Európskych dní umeleckého remesla usporiada v dňoch 2. - 4. apríla 2024 Maratón hontianskej a novohradskej čipky.
RCR ÚĽUV Banská Bystrica
02.04.2024 - 04.04.2024

Veľká noc s ÚĽUV-om

Wood
Podujatia
Pozývame vás na interaktívne veľkonočné predvádzanie tradičných i netradičných techník zdobenia kraslíc a výroby korbáčov.
ÚĽUV
14.03.2024 - 26.03.2024

Jarné kurzy v ÚĽUV-e

Wood
Iné novinky
Spoznajte rozmanitosť remeselných techník. U nás sa naučíte a zdokonalíte v tradičných remeslách ako hrnčiarstvo, rezbárstvo, košikárstvo, drotárstvo, paličkovanie alebo tkanie na krosnách.
ÚĽUV
11.03.2024

Súčasné čipkárstvo na východnom Slovensku

Wood
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice vás pozýva na podujatie Súčasné čipkárstvo na východnom Slovensku, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. 3. 2024 v čase 14.00 – 18.00 hod.
RCR ÚĽUV Košice
07.03.2024

Menší gýč, ako sme čakali

Wood
Výstavy
Ateliér dizajnu Inovácia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach poskytuje študentom priestor na výskum i riešenie dizajnérskych problémov bežného života. Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Košiciach spolupracuje s ateliérom, ktorého výstupy neraz presahujú aj do oblasti remesla, dlhodobo.
RCR ÚĽUV Košice
06.03.2024 - 19.04.2024

Od haftovania po filigrán

Wood
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica vás pozýva na prednášku Od haftovania po filigrán, ktorá sa uskutoční v utorok 5. 3. 2024 o 16.30 hod. Predstavíme drotárstvo – remeslo zamerané najmä na opravy keramického a plechového riadu, ktoré ponúkali v európskych krajinách do prvej svetovej vojny vandrujúci remeselníci zo Slovenska.
RCR ÚĽUV Banská Bystrica
05.03.2024

Týždeň slovenských knižníc

Wood
Iné novinky
25. ročník Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční od 4. do 10. marca 2024 pod tradičným mottom – Knižnice pre všetkých. Tohto roku Slovenská asociácia knižníc bola ešte konkrétnejšia a pridala motto: Každý je iný, spoločne sme silní.
Knižnica ÚĽUV
04.03.2024 - 08.03.2024

Interaktívne predvádzanie výroby z dreva

Wood
Podujatia
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica vás pozýva na interaktívne predvádzanie výroby z dreva a stretnutie s majsterkou ĽUV Janou Majerskou.
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
24.02.2024

Kontakty

Wood
Výstavy
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice v rámci dlhodobej spolupráce so Školou umeleckého priemyslu v Košiciach pri príležitosti 50. výročia jej vzniku hostí v priestoroch svojej galérie výstavu Kontakty. Je pozvánkou do sveta kreativity, kde sa tradičné techniky stretávajú s nekonvenčnými myšlienkami a vytvárajú inšpirujúcu symbiózu.
Galéria ÚĽUV Košice
23.02.2024 - 19.04.2024

Drôt v umení

Wood
Výstavy
Pri príležitosti 20. výročia založenia Klubu Džarek pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave vás pozývame na výstavu DRÔT V UMENÍ. Na výstave uvidíte diela súčasných i predchádzajúcich členov klubu, trojrozmerné diela zvierat, budov ale i šperky či partu.
CC Centrum
16.02.2024 - 08.03.2024

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster ĽUV

Wood
Iné novinky
Ocenenie majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti.
ÚĽUV
17.01.2024 - 15.04.2024

PF 2024

Wood
Iné novinky
Naša vďaka za podnetnú spoluprácu v uplynulom roku patrí vám všetkým, vzácnym partnerom a priateľom ÚĽUV-u. Nech sa rok 2024 nesie v znamení zdravia, pozitívnej energie a osobného naplnenia.
ÚĽUV
20.12.2023
ÚĽUV