Prírodné pletivá a ich využitie v minulosti a dnes

Prírodné pletivá a ich využitie v minulosti a dnes
Termín
štvrtok, 23.03.2023 - 23.03.2023, 16.30 hod.
Miesto
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
Adresa
Dolná 14, Banská Bystrica
Zobraziť na mape
Kontakt
katarina.chruscova@uluv.sk
Vstupné
zdarma

Prednáška priblíži svet prírodných pletív v minulosti a súčasnosti. Kurátorka Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave, Mária Tomová, predstaví vybrané zaujímavé muzeálne predmety napr. mäsiarsku tašku z pálky z prvej polovice 20. storočia, ktorá slúžila mäsiarom na prenášanie náradia, kufor vypletaný z korienkov, ale aj lubové koše, slamienky, koše z prútia a šúpoľové bábiky, ktoré neboli predmetmi pochádzajúcimi z tradičného ľudového prostredia.

Dozviete sa o projektoch, ktorých cieľom je hľadať rôzne formy podpory remesla. Takými sú tandemy výrobcov a dizajnérov, či medzinárodná súťaž dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode. Poukážeme na skutočnosť, že prírodné pletivá nie sú cudzie ani deťom a študentom, ktorí sa zapájajú do súťaže V krajine remesiel.

Súčasťou podujatia bude premietnutie filmu o prírodných pletivách z archívu ÚĽUV-u a krátkeho príbehu o kolekcii prútených noší, ktoré svedčia o tom, že tradičné remeslo sa dokáže prakticky uplatniť aj v súčasnom prostredí.

Registrácia záujemcov prebieha do 22. 3. 2023 na adrese: katarina.chruscova@uluv.sk alebo telefonicky: +421 905 732 478.

Kapacita účastníkov prednášky je obmedzená. Vstup je voľný.

Galéria podujatia

Ďalšie podujatia

Workshop pletenia z lubov
Podujatia
Workshop pletenia z lubov
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
29.03.2023 - 31.03.2023
Kyjatické inšpirácie
Výstavy
Kyjatické inšpirácie
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
05.04.2023 - 04.06.2023
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Iné novinky
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV Bratislava, Banská Bystrica, Košice
12.04.2023 - 12.04.2023
Veľká noc s ÚĽUV-om
Podujatia
Veľká noc s ÚĽUV-om
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.03.2023 - 04.04.2023
Ponuka kurzov na jarný trimester
Iné novinky
Ponuka kurzov na jarný trimester
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
03.04.2023 - 26.06.2023
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Výstavy
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Galéria ÚĽUV Košice
11.11.2022 - 31.03.2023
Kruhy na vode 2022
Výstavy
Kruhy na vode 2022
Galéria ÚĽUV Bratislava
25.11.2022 - 31.03.2023
ÚĽUV