Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster ĽUV

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster ĽUV
Termín
17.01.2024 - 15.04.2024,
Miesto
ÚĽUV

Ocenenie majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Je ocenením individuálnych zásluh pri zachovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v Slovenskej republike.

Podmienky na predkladanie návrhov

  1. pracovný profil uchádzača na ocenenie
  2. súbor výrobkov v dostatočnej kvantite a kvalite (minimálne šesť kusov), aby umožnil komisii kvalifikovane rozhodnúť o kandidátovi. Súčasťou návrhu môže byť aj obrazová dokumentácia postupov výroby a výrobkov kandidáta
  3. návrhy na udelenie titulu posielajte najneskôr do 15. 4. 2024
  4. súbor výrobkov odovzdať najneskôr do 30. 4. 2024
  5. kontaktná osoba: Mária Farkasová, mobil +421 908 767 719, e-mail: maria.farkasova@uluv.sk

Adresa na predkladanie návrhov spoločne so súborom výrobkov

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64
816 11 Bratislava
e-mail: craft@uluv.sk

Prílohy

Ďalšie podujatia

Týždeň slovenských knižníc
Iné novinky
Týždeň slovenských knižníc
Knižnica ÚĽUV
04.03.2024 - 08.03.2024
Tradícia netradične: Ľan a konopa
Výstavy
Tradícia netradične: Ľan a konopa
Galéria ÚĽUV Bratislava
01.03.2024 - 31.10.2024
Od haftovania po filigrán
Podujatia
Od haftovania po filigrán
RCR ÚĽUV Banská Bystrica
05.03.2024
Línie v tvorbe Jany Majerskej
Výstavy
Línie v tvorbe Jany Majerskej
Galéria a predajňa ÚĽUV Tatranská Lomnica
16.11.2023 - 29.02.2024
Drôt v umení
Výstavy
Drôt v umení
CC Centrum
16.02.2024 - 08.03.2024
ÚĽUV