Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby
Termín
, 16.02.2023 - 14.04.2023,
Miesto
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Adresa
Bratislava
Zobraziť na mape
Kontakt
Vstupné

Ocenenie majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Je ocenením individuálnych zásluh pri zachovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v Slovenskej republike.

Podmienky na predkladanie návrhov:

  1. Pracovný profil uchádzača na ocenenie
  2. Súbor výrobkov v dostatočnej kvantite a kvalite (minimálne šesť kusov), aby umožnil komisii kvalifikovane rozhodnúť o kandidátovi. Súčasťou návrhu môže byť aj obrazová dokumentácia postupov výroby a výrobkov kandidáta
  3. Návrhy na udelenie titulu posielajte najneskôr do 14. 4. 2023
  4. Kontaktná osoba: Mária Farkasová, mobil +421 908 767 719, e-mail: maria.farkasova@uluv.sk

Adresa na predkladanie návrhov spoločne so súborom výrobkov:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64
816 11 Bratislava
e-mail: craft@uluv.sk

Galéria podujatia

Ďalšie podujatia

Workshop pletenia z lubov
Podujatia
Workshop pletenia z lubov
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
29.03.2023 - 31.03.2023
Kyjatické inšpirácie
Výstavy
Kyjatické inšpirácie
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
05.04.2023 - 04.06.2023
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Iné novinky
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV Bratislava, Banská Bystrica, Košice
12.04.2023 - 12.04.2023
Veľká noc s ÚĽUV-om
Podujatia
Veľká noc s ÚĽUV-om
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.03.2023 - 04.04.2023
Ponuka kurzov na jarný trimester
Iné novinky
Ponuka kurzov na jarný trimester
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
03.04.2023 - 26.06.2023
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Výstavy
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Galéria ÚĽUV Košice
11.11.2022 - 31.03.2023
Kruhy na vode 2022
Výstavy
Kruhy na vode 2022
Galéria ÚĽUV Bratislava
25.11.2022 - 31.03.2023
ÚĽUV