Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby
Termín
16.02.2023 - 14.04.2023,
Miesto
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Adresa
Bratislava
Zobraziť na mape

Ocenenie majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Je ocenením individuálnych zásluh pri zachovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v Slovenskej republike.

Podmienky na predkladanie návrhov:

  1. Pracovný profil uchádzača na ocenenie
  2. Súbor výrobkov v dostatočnej kvantite a kvalite (minimálne šesť kusov), aby umožnil komisii kvalifikovane rozhodnúť o kandidátovi. Súčasťou návrhu môže byť aj obrazová dokumentácia postupov výroby a výrobkov kandidáta
  3. Návrhy na udelenie titulu posielajte najneskôr do 14. 4. 2023
  4. Kontaktná osoba: Mária Farkasová, mobil +421 908 767 719, e-mail: maria.farkasova@uluv.sk

Adresa na predkladanie návrhov spoločne so súborom výrobkov:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64
816 11 Bratislava
e-mail: craft@uluv.sk

Ďalšie podujatia

Vianoce s ÚĽUV-om
Iné novinky
Vianoce s ÚĽUV-om
ÚĽUV
30.11.2023 - 12.12.2023
Zimné kurzy v ÚĽUV-e
Iné novinky
Zimné kurzy v ÚĽUV-e
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV
14.11.2023
remeslo x dizajn = <3
Výstavy
remeslo x dizajn = <3
Dizajn štúdio ÚĽUV
13.09.2023 - 10.12.2023
ÚĽUV