Výtvarná komisia

Výtvarná komisia

Výtvarná komisia ÚĽUV posudzuje raz ročne výtvarnú a estetickú stránku nových či inovovaných ľudovoumeleckých výrobkov a výtvarných originálov, ktoré predkladajú konzultanti úseku odborných činností ÚĽUV-u po odbornej konzultácii s výrobcami. Po schválení môže byť výrobok následne šírený v sieti predajní ÚĽUV-u. Pri neschválení komisia odporučí výrobcovi zapracovať úpravy, resp. odporučí mu vyrábať iný sortiment. Členmi komisie sú odborníci z oblasti etnografie, výtvarných umení a dizajnu, ktorých vymenúva generálna riaditeľka ÚĽUV-u.

Výrobky na posúdenie Výtvarnou komisiou ÚĽUV môžu výrobcovia predkladať jednotlivým konzultantom podľa materiálových skupín. Spolu s výrobkom je potrebné dodať aj vyplnený identifikačný list výrobku. Predložené výrobky by mali byť remeselne vynikajúco spracované a typovo nové, s väzbou na tradičné materiály, technológie či dekór.

Identifikačný list

ÚĽUV