Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019

Silvia Geringová, Bratislava

Majsterka ľudovej umeleckej výroby za výrobu v odbore: pletenie na krosienkach, tkanie z vlny na ráme, na krosnách a splsťovanie.

Michal Horník, Dolné Lovčice (okr. Trnava)

Majster ľudovej umeleckej výroby za tvorbu a výrobu v odbore: majolika.

Marie Michalicová, Brezová pod Bradlom (okr. Myjava)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby za výrobu v odbore: paličkovaná čipka.

Štefan Rutzký, Bratislava

Majster ľudovej umeleckej výroby za tvorbu a výrobu obrázkov, pozdravov z plošne upravenej slamy.

Ján Trebula, Veľký Krtíš

Majster ľudovej umeleckej výroby za výrobu v odbore: ľudové hudobné nástroje.

Pavol Vrtich, Nové Mesto nad Váhom

Majster ľudovej umeleckej výroby za výrobu v odbore: pletenie z vŕbového prútia.

ÚĽUV