Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Remeslo: kľúč k udržateľnému dizajnu

Wood
Podujatia
Srdečne vás pozývame na prednášku, ktorej cieľom je načrtnúť ako sa remeslo môže stať katalyzátorom pre udržateľnejšiu spoločnosť, podporovať udržateľné postupy, posilňovať komunitu a regionálnu identitu.
RCR ÚĽUV Košice
16.04.2024

Pálka a jej využitie v remeselnej výrobe

Wood
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice vás pozýva na online prednášku Pálka a jej využitie v remeselnej výrobe. Majsterka svojho remesla Eva Horváth na prednáške odkryje tajomstvá zberu, spracovania a výroby pálky. Zistíte, čo všetko je z nej možné zhotoviť, akým spôsobom sa s ňou pracovalo v minulosti a ako je využívaná dnes.
RCR ÚĽUV Košice
23.11.2023

Prírodné pletivá a ich využitie v minulosti a dnes

Wood
Podujatia
Kurátorka Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave, Mária Tomová, predstaví vybrané zaujímavé muzeálne predmety napr. mäsiarsku tašku z pálky z prvej polovice 20. storočia, ktorá slúžila mäsiarom na prenášanie náradia, kufor vypletaný z korienkov, ale aj lubové koše, slamienky, koše z prútia a šúpoľové bábiky, ktoré neboli predmetmi pochádzajúcimi z tradičného ľudového prostredia.
RCR ÚĽUV Košice
26.10.2023

Súčasné čipkárstvo na východnom Slovensku

Wood
Podujatia
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV na Mäsiarskej 52 v Košiciach vás pozýva na podujatie.
RCR ÚĽUV Košice
16.03.2023

Pálka a jej využitie v remeselnej výrobe

Wood
Podujatia
V súčasnosti obchádzaný a takmer zabudnutý prírodný materiál , Pálka, bol bežne používaný na výrobu úžitkových a okrasných predmetov. Na prednáške s Evou Horváth, odkryjeme tajomstvá spracovania a prípravy materiálu, zistíme čo všetko sa dá z pálky vyrobiť a akým spôsobom sa s týmto materiálom pracovalo v minulosti a dnes...
RCR ÚĽUV Košice
09.02.2023
ÚĽUV