Prírodné pletivá a ich využitie v minulosti a dnes

Prírodné pletivá a ich využitie v minulosti a dnes
Termín
štvrtok, 26.10.2023, 17.00 hod.
Miesto
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
Adresa
Mäsiarska 52, Košice
Zobraziť na mape
Vstup
voľný

Prednáška priblíži svet prírodných pletív v minulosti a súčasnosti. Kurátorka Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave, Mária Tomová, predstaví vybrané zaujímavé muzeálne predmety napr. mäsiarsku tašku z pálky z prvej polovice 20. storočia, ktorá slúžila mäsiarom na prenášanie náradia, kufor vypletaný z korienkov, ale aj lubové koše, slamienky, koše z prútia a šúpoľové bábiky, ktoré neboli predmetmi pochádzajúcimi z tradičného ľudového prostredia.

Dozviete sa o projektoch, ktorých cieľom je hľadať rôzne formy podpory remesla. Takými sú tandemy výrobcov a dizajnérov, či medzinárodná súťaž dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode. Poukážeme na skutočnosť, že prírodné pletivá nie sú cudzie ani deťom a študentom, ktorí sa zapájajú do súťaže V krajine remesiel.

Súčasťou podujatia bude premietnutie filmu o prírodných pletivách z archívu ÚĽUV-u a krátkeho príbehu o kolekcii prútených noší, ktoré svedčia o tom, že tradičné remeslo sa dokáže prakticky uplatniť aj v súčasnom prostredí.

Tešíme sa na vás!

Ďalšie podujatia

Vianoce s ÚĽUV-om
Iné novinky
Vianoce s ÚĽUV-om
ÚĽUV
30.11.2023 - 12.12.2023
Zimné kurzy v ÚĽUV-e
Iné novinky
Zimné kurzy v ÚĽUV-e
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV
14.11.2023
remeslo x dizajn = <3
Výstavy
remeslo x dizajn = <3
Dizajn štúdio ÚĽUV
13.09.2023 - 10.12.2023
ÚĽUV