Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2010

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2010

Božena Adamicová, Bratislava

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví zdobenia kraslíc za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej techniky oblepovania kraslíc perlovkou.

Rudolf Paulis, Nitra

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej tokárskej techniky (solitéry úžitkového charakteru). Titul majstra ľudovej umeleckej výroby mu bol udelený in memoriam.

Stanislav Pekár, Bratislava

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva za zachovávanie a rozvíjanie rezbárskej sochárskej tvorby, pri ktorej rešpektuje prirodzený rast dreva.

Ján Sakala, Prešov

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva za zachovávanie a rozvíjanie rezbárskej sochárskej tvorby.

Amália Schönová, Čierny Balog (okr. Brezno)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví tkania za zachovávanie a rozvíjanie tradičnej domácej výroby tkanín.

František Špička, Nová Baňa (okr. Žarnovica)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby keramiky za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej výroby úžitkovej a dekoratívnej hrnčiny.

Jozef Tomčala, Lehnice (okr. Dunajská Streda)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z kovu za zachovávanie a rozvíjanie kováčskeho spracovania železa a výroby úžitkových predmetov z medi.

Ladislav Volek ml., Bratislava

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví z kovu za zachovávanie rodinnej tradície vo výrobe kovových tradičných šperkov a výrobkov nimi inšpirovaných.

ÚĽUV