Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2009

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2009

Eleonóra Gálová, Nitra

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výšivky.

Valéria Gyurusiová, Nesvady (okr. Komárno)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby zo šúpolia.

Oľga Kilíková, Pusté Uľany (okr. Galanta)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby zo šúpolia.

Zuzana Madošová, Poniky (okr. Banská Bystrica)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výšivky.

Mária Muráriková, Trenčín

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví zdobenia medovníkov.

Miloslav Orságh, Limbach (okr. Pezinok)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby keramiky.

Vít Pieš, Žilina

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva, kože a kovu.

Ján Sklenár, Banka (okr. Piešťany)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby keramiky. Titul majstra ľudovej umeleckej výroby mu bol udelený in memoriam.

Rudolf Stehlík, Veľké Teriakovce (okr. Rimavská Sobota)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva.

Ladislav Stromko, Liptovský Peter (okr. Liptovský Mikuláš)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva.

Helena Šišková, Bratislava

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví maľby na skle.

ÚĽUV