Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2011

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2011

Soňa Belokostolská, Považská Bystrica

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví zdobenia kraslíc za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej techniky zdobenia kraslíc batikovaním.

Ján Granec, Pezinok

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby keramiky za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej úžitkovej a dekoratívnej tvorby z fajansy a hrnčiny.

Jaroslav Kostúr, Podkonice (okr. Banská Bystrica)

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z kovu za zachovávanie rodinnej tradície vo výrobe plechových zvoncov.

Ladislav Libica, Brezno

Majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby hudobných nástrojov za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej výroby ľudových hudobných nástrojov – píšťalky a fujary.

Oľga Obertová, Bratislava

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z drôtu za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej drotárskej figurálnej a úžitkovej tvorby.

Júlia Vlčková, Častkovce (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví zdobenia kraslíc za zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej techniky ozdobenia kraslíc vyškrabovaním.

ÚĽUV