Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018

Pavol Gregor, Prievidza

Ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby bolo Pavlovi Gregorovi z Prievidze udelené za tvorbu v odvetví výroby zo slamy – ozdoby. Pri práci používa techniky pletenia, jej žehlenie, ako aj kombináciu pletenej a žehlenej slamy. Popri slamených ozdobách zhotovuje rozmernejšie dekorácie na rozličné výročné príležitosti. Využíva prírodné sfarbenie slamy a vo farebnosti sa snaží rešpektovať tradičné postupy. Čo sa týka materiálu, preferuje najmä ražnú slamu a pšeničnú slamu.

Halina Grešlíková, Prešov

Haline Grešlíkovej z Prešova bolo udelené ocenenie za výrobu v odvetví ručného tkania na krosnách. Jej tvorba je charakteristická kvalitným remeselným prevedením a vysokými výtvarnými hodnotami s väzbou na regionálne tradície. Systematicky vyhľadáva typické tradičné vzory ľudového textilu na Slovensku, hlavne šarišského regiónu a využíva ich vo vlastných tkaných výrobkoch. Pracuje najmä s prírodnými materiálmi, predovšetkým s vlnou, ľanom a konope. Úspešne tvorí v oblasti úžitkových predmetov, ako napríklad doplnky do interiéru či k odevu, ktoré príležitostne dopĺňa kožou.

Eduard Hupka, Gáň (okr. Galanta)

Eduard Hupka z obce Gáň bol ocenený za zachovanie a rozvíjanie vybíjania kovu do dreva v sústruženej a tokárenej technike. Pre jeho prácu je charakteristická technologická čistota pri spracovaní úžitkových predmetov. Vyrábal a dodnes vyrába najmä misky a svietniky. Spočiatku reprodukoval návrhy výtvarníkov, v súčasnosti sortiment doplnil o vlastné tvary a vzory, tiež zdobené vbíjaním mosadzného plechu. Z drevín používa najmä orech, čerešňu a jaseň. Jeho tvorba sa vyznačuje vysokou znalosťou materiálu,  remeselnou zručnosťou a precíznosťou vyhotovenia.

Dagmar Kocianová, Bernolákovo (okr. Senec)

Titul majsterky ľudovej umeleckej výroby bol priznaný Dagmar Kocianovej z Bernolákova za výrobu v odvetví ručného pletenia z vlny. Jej prvé kroky pri spolupráci s ÚĽUVom viedla výtvarníčka Klára Brunovská. Pri svojej tvorbe dodnes zachováva aj vzory, ktoré Klára Brunovská a ďalší výtvarníci ÚĽUVu navrhli pre jej sortiment. Okrem svetrov tvorí a vyrába aj doplnky (ponožky, podkolienky, rukavice, šály). Počas pletenia pridáva k vlnenej priadzi nespradený ovčí vlas, čo robí finálny výrobok mäkším a bohatším. Pre diela Dagmar Kocianovej je typická náročnosť vzoru či tvaru. Jej výrobky nesú osobitý rukopis, vynikajú majstrovstvom technického spracovania a medzi užívateľmi sú veľmi obľúbené.

Igor Prilinský, Prievidza

Majstrom ľudovej umeleckej výroby sa stal aj Igor Prilinský z Prievidze. Čestný titul získal za výrobu z dreva – tvorbu zo svoru, zachovávaním pôvodných technologických postupov a spracovaním na úžitkový predmet. Jeho tvorba je syntézou tradičných umeleckých a remeselných hodnôt so súčasným výtvarným vnímaním. Zameriava sa prevažne na rezbárstvo, umelecké stolárstvo a reštaurovanie nábytku. Vzťah k ľudovému remeslu umocňuje výrobou črpákov a odlievakov, fujár či valašiek. Popri remeselnom perfekcionizme kladie dôraz najmä na detail. Voľne sleduje rast a štruktúru dreva a prispôsobuje tomu tvar i vzhľad výrobku.

Milota Schusterová, Bratislava

Ocenená bola aj Milota Schusterová z Bratislavy za tvorbu a zachovávanie techniky podmaľby na sklo. S ÚĽUVom spolupracuje 23 rokov, od roku 1995. Pod vplyvom výtvarníčky ÚĽUV-u Janky Menkynovej sa zdokonalila v obsahovej i formálnej čistote výtvarného prejavu. Dokáže tak do svojich obrazov zakomponovať nielen tradičný odev regiónov Slovenska, ale aj ďalšie detaily a predmety z tradičnej hmotnej kultúry ľudu. Motivicky nezachádza do biblických námetov, jedinou ústrednou postavou z tohto tematického okruhu býva postava anjela. Jej tvorba zobrazuje rôzne tematické okruhy z oblasti zvykoslovia ľudových hier a remesiel, témy zo striedajúcich sa ročných období a k nim sa viažucich sviatkov. Je majsterkou detailu, a to ako z technickej stránky, tak aj zo stránky výtvarného riešenia.

ÚĽUV